“อนุชา” เป็นประธานเปิดโครงการบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม

0
212

โครงการบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ในการนี้ ได้มีการประกอบพิธีปลงผม มอบบาตร และผ้าครอง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ผู้บวชจะออกเดินทางสู่ประเทศอินเดียในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๑๐ วัน

*****************************************************************