DSC_4956

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กว่า 2 ล้านคนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาปี 64 สร้างคนดีมีคุณธรรม

“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แม่กองธรรมสนามหลวง ยอมรับการระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบผู้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาลดลง ขณะที่วัดบางมด เขตทุ่งครุ มีผู้สอบกว่า 200 คน วันนี้ (5 มี.ค.64) ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน อคฺคชิโน)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 "ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม...

พช.โคราช ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้คำแนะนำชุมชนแห่งเส้นไหม อ.จักราช

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมชม ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองปื้ด ม.6 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา กลุ่มนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 มีสมาชิกทั้งหมด 78 ราย เป็นกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการต้นน้ำของการผลิตไหม...

ผวจ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบในการฝึกอบรม ตามโครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด”

กิจกรรม ที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น.  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย ในการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา...