“อนุชา” ชื่นชมวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร และอีกหลายวัดที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตั้ง รพ. สนามดูแลประชาชน ชี้วัดเป็นที่พึ่งของประชาชนมาช้านาน

0
109

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชื่นชมกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ทำการปรับพื้นที่วัดเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม นับเป็นแบบอย่างที่ดีที่วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ยังคงเป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อของสังคมไทย เมื่อเกิดเหตุทุกข์ภัยใดๆ ที่มีผลกระทบได้รับความเดือดร้อน ประชาชนจะมีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันมาโดยตลอด

.              รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 ที่เกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายและกระจายสู่วงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งสถานพยาบาลในพื้นที่อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ติดเชื้อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น  ตนจึงขอความร่วมมือไปยังวัดทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมในการให้บริการปรับพื้นที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง  เพื่อบรรเทาความแออัดแก่โรงพยาบาลหลักและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่  พบว่ามีอีกหลายวัดพร้อมให้บริการและเตรียมปรับพื้นที่เป็น รพ.สนาม เช่น วัดช่องลม และวัดเทพนรรัตน์ ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งได้จัดเตรียมอาคารที่พักสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาไว้ด้วยแล้ว

.              นอกจากนี้ วัดในพื้นที่ จ.ชลบุรี 4 แห่ง ได้เตรียมปรับพื้นที่เป็น รพ.สนาม เช่นกัน ประกอบด้วย 1. วัดคลองมือไทร อ.บ่อทอง จัดเตรียมศาลาสำหรับ 100-150 เตียง 2. วัดกุณฑีธาร อ.บ้านบึง จัดเตรียมอาคารสวนพุทธธรรมปฏิบัติธรรม  สำหรับ 100 เตียง 3. วัดเขาช่องลม อ.ศรีราชา ปรับพื้นที่ว่างเปล่า 5 ไร่ 4. วัดยุคลราษฎร์สามัคคี อ.พานทอง จัดเตรียมศาลา สำหรับ 50 เตียง

.              รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่รัฐกำหนด และติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เป็นหลัก เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปฏิบัติให้ปลอดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19