“อนุชา” กำชับให้ผู้บริหารสำนักพุทธส่วนกลาง-ภูมิภาค ปรับแผนปฏิบัติงานให้บูรณาการร่วม 4 ฝ่าย ทันต่อเหตุการณ์

0
174

กรณีเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์จำนวนหลายรูปหลายเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น

วันที่ 11 พ.ค. เวลา 12.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารพศ.ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสาร ระหว่างพศจ. และคณะสงฆ์ในจังหวัด หรือคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.พศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านเน้นให้ปฏิบัติงานร่วมกันกับสำนักงานพศ.ส่วนกลาง พศจ. กอ. รม น.จังหวัด และคณะสงฆ์ในจังหวัด บูรณาการร่วมกันทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อการขับเคลื่อนเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ และพร้อมรายงานถึงส่วนกลางได้ทันที โดยให้พศ.หรือพศจ. ทำหน้าที่ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์ให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจ และสามารถยุติเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

*****************************************************************