อธิบดี สถ. เปิดงานใหญ่แห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562

0
948

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พลตรีพิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นางสาวนิรมล แก้วเกิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ น.ท.ปัญญา นิลแจ้ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ พี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

สำหรับงานดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์​ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ  ภาคเอกชน โรงเรียน ชุมชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมือกันจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชน เกิดเจตคติที่ดีต่อวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนสืบไป

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรตระการตา จำนวน 8 ขบวน จาก 12 คุ้มวัด ทั้งยังมีขบวนช้างประดับตกแต่งสวยงามมากถึง 43 เชือก รวมถึงมีพี่น้องประชาชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา มากกว่า 4,000 คน ซึ่งถือเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่สำคัญ คือกิจกรรมการตักบาตรบนหลังช้าง ในเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยจะมีขบวนช้าง จำนวน 40 เชือก ที่มีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้าง ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ซึ่งมีแห่งเดียวในโลกและหาชมได้ที่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น

อธิบดี สถ. ได้ขึ้นมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา และการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ให้กับคุ้มวัด/ชุมชนต่างๆ ทั้งได้กล่าวชื่นชมและแสดงยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ร่วมกันเนรมิตงานที่ยิ่งใหญ่ จนทำให้งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 เป็นงานที่โด่งดัง ได้รับความนิยม และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง และต่างประเทศ

“ขอฝากเด็กและเยาวชนให้ช่วยกันเรียนรู้ รักษา สืบทอดสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้มุ่งมั่นรักษากัน อย่างเช่นการจัดงานในวันนี้ ซึ่งได้นำเอาช้าง อันเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ ดินแดนที่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดในประเทศ มีชื่อเสียงแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ มาผสานกับเรื่องศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมของเรามีความเมตตากรุณา เปี่ยมความสุข หากรักษา สืบทอดกันได้สำเร็จก็จะเป็นทั้งความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสังคมไว้ด้วยกัน และสร้างรายได้ทวีคูณให้กับจังหวัดด้วย” นายสุทธิพงษ์ กล่าว