อธิบดี สถ. นำปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย จ.ชัยนาท มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์

0
308

วันนี้ (3 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. ณ เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคลากรของส่วนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ พร้อมด้วย นายโยธิน เดือนจำรูญ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท และชมรมกลุ่มคนรักเขาขยายและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกไม้บริเวณพื้นที่เขาขยาย

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ ได้บรรยายถึงเรื่องราวของการฟื้นฟูเขาขยายร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเขาขยายเริ่มขึ้นเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเมื่อปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นให้เขาขยายกลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ พืชพันธุ์ไม้ทั้งประจำถิ่นและพันธุ์ไม้นานาชาติ ที่ระดมกำลังทั้งงบประมาณภาครัฐและเอกชนมาปลูกไว้ที่เขาขยาย และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ในเวลาต่อมาได้ร่วมปลูกต้นไม้กับผู้มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกระสุนเม็ดสัก 700 ลูก ต้นยางนา 100 ต้น ต้นมะค่าโมง 100 ต้น ต้นมะขาม 100 ต้น พร้อมทั้งมีการสาธิตระบบ AGS Root Zone Watering System “นวัตกรรมการปลูกต้นไม้” ด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดินของเทศบาลตำบลหนองมะโมง ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้แบบใหม่ เหมาะกับภาวะฝนทิ้งช่วง หรือในสภาพพื้นที่แห้งแล้ง และ อธิบดี สถ. จะประสานขอให้นายชาตรี ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม จ.อุบลราชธานี มาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำแห้งแล้ง สระน้ำแห้งผากด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้พื้นที่เขาขยายมีน้ำอุดมสมบูรณ์โดยด่วนต่อไป