อธิบดี สถ. นำทีมร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดวัดราชบพิธฯ

0
658

วันนี้ (30 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 70 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความสะอาด เรียบร้อย สง่างาม สมกับเป็นสถานที่ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค มาทรงบูชาพระรัตนตรัยและทรงสวมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี(ฉัพพรรณรังสี) ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในโอกาสพิธีมหามงคลของแผ่นดิน โดยเมื่อวานนี้ (29 เมษายน 2562) ก็ได้ร่วมกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มหามงคลประจำรัชกาล จำนวน 19 ต้น ปลูกเรียงเป็นหมายเลข 10 ที่บริเวณด้านข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นแก่ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสืบไป

ขณะที่ในวันนี้ ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ขณะเดียวกันกิจกรรมจิตอาสายังเป็นการส่งเสริม และสร้างความสามัคคี ความเสียสละ ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากคนไทยทั้งประเทศ สามารถรวมพลังจิตอาสาได้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง ก็จะเป็นการช่วยกันส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,