อธิบดี พช. ลุยสร้างรายได้เร่งด่วนหลายล้าน ให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัย

0
230

ตามมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย(มท.) ที่ให้ส่วนราชการในสังกัด ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) จึงได้ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอำนาจเจริญ ได้มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในห้วงการจัดแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาชมงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยหลายล้านบาท และทำให้สามารถกลับไปฟื้นฟูบ้านเรือน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ได้เกิดอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ให้ส่วนราชการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือฟื้นฟูได้ทันเหตุการณ์ กรมการพัฒนาชุมชนได้ออกมาตรการช่วยเหลือ 6 มาตรการเร่งด่วน ประกอบด้วย

1) การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดให้มีการพักชำระหนี้ จำนวน 6 เดือน

2) การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

3) การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อนำมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดให้กลับมาพร้อมเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

4) การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการสัมมาชีพชุมชน

5) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะ ตลอดจนการแปรรูปขยะให้เป็นรายได้

6) การสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)สามารถขอยื่นผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืมต่อคณะกรรม กข.คจ. หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

อธิบดี พช. กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้กำชับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการสำรวจความเสียหาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มากำหนดจัดทำแผนฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่าย OTOP ในภาคอีสาน เข้าไปช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม OTOP ที่ได้รับความเสียหาย จากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอำนาจเจริญ จำนวน 159 ราย เป็นเงิน 230,800 บาท และได้ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในห้วงการจัดแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน เพื่อให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานนับแสนคน คาดว่าผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าล้านบาท ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ กลับไปฟื้นฟูบ้านเรือน วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพต่อไป โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านทรงศักดิ์ ทรงศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชม ให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มาร่วมงาน

“ขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศ ได้มาเที่ยวงานแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 นี้ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ และเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP จากภูมิปัญญาคนไทย ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝาก ของใช้ และที่สำคัญยังได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย” อธิบดี พช. กล่าว