อธิบดี พช. ภูมิใจสินค้า OTOP รัฐบาลเลือกใช้เป็นของที่ระลึกให้ผู้นำอาเซียน

0
182

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะรองประธานคณะทำงานด้านการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับผู้นำประเทศพร้อมคู่สมรส และผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เปิดเผยว่า การจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้มุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์อันเป็นศิลปหัตถกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย หรือผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับเป็นของขวัญ เพื่อมอบให้แก่ผู้นำประเทศและคู่สมรส ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเป็นที่รู้จักแก่ผู้นำระดับประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างการยอมรับ และขยายช่องทางให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นไทย อันได้แก่ โถศิลาดล คล้องพวงมาลัย OTOP จากร้านจิราวรรณเบญจรงค์ จังหวัดนครปฐม เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ได้รับการคัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2559 ลวดลายไทยโบราณอันโดดเด่นผสมผสานความทันสมัย จึงควรค่าแก่การมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียน

อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าย่านลิเภาทรงกระเป๋าหนีบ (clutch) OTOP จากร้านนภารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความประณีต ร้อยเส้นลิเภาที่มีขนาดเล็กเท่าเส้นผมเป็นลวดลายที่ประณีตงดงาม ผสานด้วยงานถมเงิน กระเป๋าบุด้านในด้วยผ้าไหม รูปทรงสวยเรียบหรู และผลิตภัณฑ์พวงมาลัยเงิน บรรจุในกล่องสำริด (bronze) ลงยา สีสลับ  OTOP จากร้านเงินประดาพร จังหวัดนครพนม

“ผลิตภัณฑ์โถศิลาดลคล้องพวงมาลัย กระเป๋าย่านลิเภา และพวงมาลัยเงิน จะนำไปจัดแสดงให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามและชมการสาธิตการผลิตที่หาชมได้ยาก ในงาน OTOP City 2019 โดยศิลปิน OTOP ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะทำการสาธิตกรรมวิธีงานฝีมือที่มีความละเอียด ประณีต ด้วยภูมิปัญญาไทยจนบังเกิดชิ้นผลงานที่สวยงามทรงคุณค่าแห่งความหมายและความเป็นไทย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ก็ขอให้มาร่วมชมความงดงามและเลือกชื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝากมอบให้แด่คนที่คุณรักในช่วงปีใหม่นี้ มาอุดหนุนสินค้าไทย ภูมิปัญญาไทย ใช้ของไทย ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยกัน” นายสุทธิพงษ์กล่าว