อธิบดี พช. ปลื้มบุคลากรตอบรับคึกคัก ตบเท้าร่วมโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี” คับคั่ง

0
540

หนุนส่งเสริมเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ ใช้แอพฯนับก้าว เดินออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกาย สร้างสมดุลชีวิตการทำงาน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

วันนี้ (2 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี” โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ กรมการพัฒนาชุมชน และ Sky Running Zone ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง สร้างสมดุลชีวิตการทำงานและครอบครัวบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข แต่จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรกรมฯ พบว่าส่วนมากมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ระดับไขมัน คอเรสเตอรอลสูง น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ โดยปัญหาสุขภาพดังกล่าวสามารถป้องกันหรือรักษาได้ด้วยการออกกำลังกาย การเดิน การวิ่ง การขยับร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งผลวิจัยของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ระบุว่า คนวัยทำงานควรเดินให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 7,000-10,000 ก้าว จะทำให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรค

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมฯ หันมาสนใจการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญชวนบุคลากรกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมัครเข้าร่วมโครงการและรายงานผลในระบบโดยใช้แอพพลิเคชั่นนับก้าวการเดิน ทุกวัน จนครบ 90 วัน จากนั้นจะมีการมอบรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ จำนวน 51 รางวัล ได้แก่รางวัลจอมขยัน 21 รางวัล รางวัลจอมขยับ 21 รางวัล และรางวัลพิเศษ 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีร้อยละของบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 3 รางวัล รางวัลหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนก้าวต่อคนมากที่สุด 3 รางวัล และรางวัลการประกวดภาพถ่ายการออกกำลังกาย 3 รางวัล โดยได้เปิดโปรแกรมให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 25–30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 2,447 คน และให้รายงานผลการเดิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 รวม 90 วัน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวฝากให้ช่วยกันชวนคนรอบข้างมาออกกำลังกาย เพราะเราเป็นชาวกรมการพัฒนาชุมชนด้วยกัน ซึ่งหมายถึงพี่น้องประชาชน เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงในการออกไปทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชน เพราะถ้าเราไม่ออกกำลังกายมาตั้งแต่ต้น จะมีผลร้ายที่ไม่ใช่ต่อตัวเองอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนด้วย เพราะเราเป็นข้าราชการกินเงินภาษีจากชาวบ้านเขาแล้ว ก็ยังมีเงินค่ารักษาพยาบาลอีก มีผลเสียไปหมด เราต้องพยายามออกกำลังกาย ดีที่สุดก็คือ กันไว้ดีกว่าแก้ ผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอทุกวัน พยายามเดินสะสมให้ครบหมื่นก้าว เวลาทำงานก็ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย หรือทำกายบริหารอยู่ที่โต๊ะ ถ้าเราเดินได้ครบหมื่นก้าว มั่นใจว่าความดันของทุกท่านจะกลับมาปกติ คอลเลตตอรอลที่สูงมันก็จะลดลง และขอให้ทำควบคู่กับการควบคุมอาหาร

“ผมขอบคุณเลขานุการกรมการพัฒนาชุมชนที่ช่วยผลักดันให้มีโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี” แล้วให้เกียรติเชิญผมมา ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ออกกำลังกายด้วยกันเดินอย่างสม่ำเสมอทุกวันจนสามารถเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ด้วยการรู้จักออกกำลังกาย มีนิสัยที่รักการออกกำลังกาย โดยไม่ต้องมีโครงการเชิญชวน และเป็นเรื่องน่ายินดีว่าเปิดรับสมัครเพียงหนึ่งสัปดาห์ ก็มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่าสองพันคน แสดงว่าทุกคนล้วนแต่อยากมีสุขภาพแข็งแรง การเดินออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และประโยชน์ก็เกิดแก่ตัวเราเอง ถ้าสามารถชักชวนให้คนรอบข้าง คนที่เรารัก มาออกกำลังกายได้ด้วยก็จะยิ่งสร้างสังคมของคนสุขภาพดีให้ขยายผลต่อไปได้อีก นำมาสู่สมรรถนะในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง สร้างสมดุลชีวิตการทำงานและครอบครัวบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขตามเป้าหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถทำตามเป้าที่วางไว้ และครอบครัว พช. ของเรามีแต่คนสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกัน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการทำงานของเราในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว