อธิบดี พช. ชวนคนไทยชื่นชมพระอัจฉริยภาพเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เชิญช้อปสุดยอดเทศกาล OTOP วิถีไทย ของขวัญปีใหม่ล้ำค่า ในงาน OTOP City 2020

0
104

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน OTOP City 2020 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และรองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางอารยา จันทรโสภา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทสยามพิวรรธน์ นางสาวสกาวเดือน วงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้ (ประเทศไทย) นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ บริเวณไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไอคอนคราฟต์ กรุงเทพฯ

มหกรรมแห่ง OTOP ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของคนไทยครั้งยิ่งใหญ่ โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563 กลับมาอีกครั้งในงาน OTOP City 2020 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยการจัดงานในครั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เป็นหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสาน ภูมิปัญญาการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพ เพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังหมู่บ้าน/ตำบลทั่วประเทศ มีเงินหมุนเวียนไปยังหลายหมื่นครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า งาน OTOP City ของเรายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ยิ่งในปีนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นำความปลาบปลื้มใจมาสู่พี่น้องผู้ประกอบการ OTOP และผู้จัดงานทุกคน นับเป็นบุญของชาวไทยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงดำเนินตามพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานด้วยพระองค์เองเพื่อพี่น้องชาวไทยกว่า 70 ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้านการออกแบบ ด้านการสืบสานรักษาผ้าไทยนั้น พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย ทรงทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อการรักษาและเพิ่มพูนศักยภาพผ้าไทย และทรงออกแบบลายผ้าที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อพระราชทานให้แก่วงการผ้าไทยโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ผสมผสานความทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัว ซึ่งถือเป็นโอกาสสุดพิเศษของทุกท่านที่มาในงานนี้ ที่จะได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ที่ได้จัดแสดงในงานนี้ด้วย

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักร่วมบูรณาการกันช่วยพี่น้อง OTOP คนไทย ให้สามารถเพิ่มพูน ยกระดับ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกปี เพราะฉะนั้นยิ่งนานวันสินค้า OTOP ยิ่งมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก แต่อย่างไรก็ดีด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การส่งเสริม OTOP ทุกแขนงจึงยังคงเป็นเรื่องสำคัญต่อไป การตลาดเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าหากเราสามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้มาก ก็จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการมีกำลังใจในการผลิตสินค้าที่ดีออกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นงาน OTOP City ในทุกปีจึงเป็นการสร้างรายได้ เงินทองที่ทุกท่านใช้จ่ายไปในงานนั้น จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง นี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ขอให้ความมั่นใจในมาตรการการป้องกันโควิด โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนนทบุรี ในการจัดบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยในเรื่องการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการของ ศบค. โดยเคร่งครัด ด้านประตูก่อนเข้าเมืองทองธานีได้มีการปูพรมฆ่าเชื้อทุกจุด เพราะฉะนั้นขอจงมั่นใจในความปลอดภัย เที่ยวชมอย่างสบายใจในวิถีใหม่แบบ New Normal วันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 นี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านชาวไทยร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP มาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ สินค้าจากชุมชน เพื่อเป็นของขวัญของฝากที่ล้ำค่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวและกระจายรายได้สู่ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เหนือกว่าการได้รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากทุกภูมิภาคที่นำมาร่วมไว้ในงานนี้งานเดียวแล้ว อีกทางหนึ่งถือเป็นหนึ่งถือเป็นการทำดีตอบแทนบุญคุณให้กับแผ่นดินอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชื่นชมความงดงามแห่งพระมหากรุณาธิคุณในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นิทรรศการนำเสนอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ที่ทรงมีพระวินิจฉัย ในการออกแบบสี ลวดลาย บนผืนผ้า การตัดเย็บ ในรูปแบบ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จ ไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค โดยจัดแสดงกี่เจ้าฟ้าฯ ผ้าย้อมครามลวดลายพระราชทานและชุดเสื้อผ้าทั้งหมด 18 ชุด และสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดทั้ง 9 วัน อาทิ

– นิทรรศการแพรพรรณชั้นเลิศ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เชิญผู้ประกอบการ OTOP นำเสนอผ้าที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์เช่น ผ้าทอโบราณ กลุ่มทอผ้าจันทร์โสภา จ.สุรินทร์ ผ้ากาบบัว บ้านคำปูน จ.อุบลราชธานี ผ้ายกอยุธยา แบรนด์กระหนก พัสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ

– OTOP ของขวัญของฝาก จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับการมอบเพื่อเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่

– ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ที่มีภายในท้องถิ่นหรือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– ศิลปิน OTOP นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า

– Modern design นำเสนอผลงานการออกแบบและการตัดเย็บผ้าไทย ของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบที่โดดเด่น สวยงาม เป็นการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นที่ทันสมัย จัด Display ชุดเสื้อผ้าที่ชนะเลิศการประกวด Young Designer Contest 2020 จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีอายุ 15 – 30 ปีเป็นทายาท หรือลูกหลานผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

– First Lady นำเสนอผลงานเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของผืนผ้า และจำหน่ายผ้าสำเร็จรูปพร้อม ตัดเย็บ คัดเลือกจากชุดเสื้อผ้าแฟชั่นระดับพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมและมียอดจำหน่ายสูง

– การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วไป ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน มากกว่า 3,500 ราย

– กิจกรรมหน่วยงานภาคี จากหน่วยงานภาคีทีร่วมสนับสนุน และส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มากกว่า 13 หน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ

– กิจกรรมการบริการ/โซนพิเศษ – OTOPชวนชิม จากทั่วประเทศ ๑๖๐ ราย เช่น ข้าวมันไก่เบตงจังหวัดยะลาไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ก๋วยเตี๋ยว จังหวัดสุโขทัย กาแฟ จังหวัดเชียงราย หอยนางรมสด จังหวัดสุราษฎ์ธานีฯลฯ – Health & Spa ให้บริการสปา นวดตัว นวดเท้า 10 ร้านค้า

– กิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการ – จับรางวัล gift voucher แทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 60,000 บาทต่อวัน เพื่อนำไปซื้อสินค้า OTOP ภายในงาน และรางวัลใหญ่วันสุดท้ายของการจัดงาน ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 22 เส้น รวมมูลค่า มากกว่า 600,000 บาท

– การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ศิลปินนักร้อง ทุกวัน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ทรงคุณค่า มรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่น แพรพรรณงานผ้าผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน ที่คัดสรรจาก 77 จังหวัด ร่วมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป