5C7EB1F4-7F1F-4AFD-8B32-B04C1FAB26AE-L0-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำนักท่องเที่ยวและชาวสุรินทร์ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พร้อมเชิดชูผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสน่ห์ผ้าไหมสุรินทร์ฝีมืองานหัตถศิลป์ช่างทอในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง" สุดคึกคัก เมื่อวันเสาร์ที่  27 กุมภาพันธ์  2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  หนุนกิจกรรม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง" ซึ่งจัดขึ้นทุกเช้าวันเสาร์ และถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เชิญชวนหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณหมู่บ้านชนเผ่าชายโขงนครพนม นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงาน และทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเชิญชวน “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ในทุกวันศุกร์โดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก...

พช.กระบี่ เดินหน้าเติมเต็มทักษะองค์ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 3

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-28...