C755CE3F-FBB5-43C9-BA9E-667D98ED1FA4-L0-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

คปพ. เผยความสำเร็จแผนปฏิรูปกิจการพุทธ ตั้งแล้ว 38 พุทธมณฑลจังหวัด

พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) เปิดเผยว่า  แผนปฏิรูปหรือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ฉบับที่ 1 (2560-2564) นี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย.2564 จากนั้นจะเข้าสู่แผนปฏิรูปฯ ฉบับที่ 2 (2465-2469)  โดยที่ผ่านมามีการดำเนินงานด้านต่างๆ คืบหน้าไปมากดังนี้ ฝ่ายปกครอง ผลักดันให้เกิดระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย พระวินยาธิการ...

“ศรแดง” หนุน “พช.” รุกต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักขับเคลื่อน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กะเพรา คะน้า ผักบุ้ง พริก และแตงกวา จำนวน 100,000 ซอง จากนายวิชัย...

พช. จับมือศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 (กอ.รมน.) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  วันที่ 25 มกราคม 2564  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับ พลตรี อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธ์ ที่ปรึกษา...