อธิบดีกรมศิลปากร แจงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ

0
3105

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความคืบหน้าไปโดยลำดับ ดังนี้

การก่อสร้างพระเมรุมาศในภาพรวมคืบหน้าไปร้อยละ ๓๕ โดยส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๘๕ ส่วนงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จร้อยละ ๑๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งชั้นเชิงกลอนและเรือนยอดบุษบกทั้ง ๙ องค์แล้วเสร็จ พระที่นั่งทรงธรรมโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ ศาลาลูกขุน ๑ ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๔๐ ส่วนศาลาลูกขุน ๒ ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๓๕ ทับเกษตรและทิม ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๑๘ ด้านพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โครงสร้างแล้วเสร็จ ๗๐ พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โครงสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ พลับพลายกสนามหลวงโครงสร้างแล้วเสร็จ ๓๐

ด้านการสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ประกอบด้วย ๑. เทวดายืนรอบพระเมรุมาศ ดำเนินการปั้นตกแต่งรายละเอียดเครื่องทรงเทวดา และตกแต่งเก็บรายละเอียดหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ส่วนเทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ ดำเนินการตกแต่งลวดลายต้นแบบปูนปลาสเตอร์ หล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีรองพื้นเพื่อเขียนสี และดำเนินการเขียนสี ๒. พระศิวะ พระนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม อย่างละ ๑ องค์ รวมจำนวน ๔ องค์ ขณะนี้พระอิศวร เก็บรายละเอียดสัดส่วนต้นแบบดินเหนียว ปั้นแต่งเก็บรายละเอียดเครื่องทรง พระนารายณ์เก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส และทำสีรองพื้นเพื่อส่งเขียนสี พระอินทร์เก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนส่งทำพิมพ์ ๓.ท้าวจตุโลกบาล ขณะนี้ท้าวธตรฐและท้าววิรุฬหก ดำเนินการปั้นเครื่องทรงและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ ท้าววิรูปักษ์ ดำเนินการปั้นแต่งรายละเอียดศิราภรณ์ ท้าวกุเวรอยู่ระหว่างปั้นเครื่องทรงและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ และดำเนินการปั้นแต่งเก็บรายละเอียด

จิตรกรรมฉากบังเพลิง อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนสีเก็บรายละเอียดในส่วนตัวภาพ ส่วนฉากบังเพลิงด้านหลังได้คัดลอกลวดลายลงบนพื้นเพื่อดำเนินการเขียนลวดลายภาพประกอบ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ลม ไฟ อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนสีเก็บรายละเอียด

การสร้างพระโกศจันทน์ ดำเนินการฉลุและประกอบลายซ้อนไม้แล้ว ส่วนหีบพระบรมศพจันทน์ ได้จัดสร้างโครงโลหะและทดลองติดตั้งลวดลาย พระโกศพระบรมอัฐิ ได้ดำเนินการขึ้นหุ่นพระโกศแล้วเสร็จ และส่งต้นแบบถ้ำศิลาไปกลึงแล้ว

การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน  พระมหาพิชัยราชรถ ช่างสิบหมู่ประดับกระจกชั้นฐานรองแข้งสิงห์ (ชั้นล่างสุด) และลายหน้ากระดานชั้นเบญจา ชั้นฐานสิงห์ บัวแวง กาบพรหมศร แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประดับกระจกส่วนชั้นเกริน หลังคาบุษบก  และองค์ระฆัง เวชยันตราชรถ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ดำเนินการทำความสะอาดทั้งแบบแห้ง (ดูดฝุ่นและกำจัดฝุ่นละออง) และแบบเปียก (ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ด) บนพื้นผิวทองและกระจกประดับ ถอดพระวิสูตรไปดำเนินการอนุรักษ์ ราชรถน้อย ๙๗๘๔ ช่างสิบหมู่ดำเนินการลอกผิวทองเดิมออก และสกัดตกแต่งลวดลายเดิมให้คมชัด และขัดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมปิดทองประดับกระจกใหม่ ดำเนินการจัดทำชิ้นส่วนใหม่ทดแทน แกะสลักลวดลายใหม่

ในส่วนที่ไม้เสื่อมสภาพ  ดำเนินการเย็บผ้าทองแผ่ลวดสำหรับธงงอน ฉัตร ราชรถน้อย ๙๗๘๒ ๙๗๘๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ดำเนินการทำความสะอาดทั้งแบบแห้ง (ดูดฝุ่นและกำจัดฝุ่นละออง) และแบบเปียก (ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ด) บนพื้นผิวทองและกระจกประดับตามหลักการอนุรักษ์

พระที่นั่งราเชนทรยาน ช่างสิบหมู่ดำเนินการลอกผิวทองส่วนที่ชำรุดเสียหายออก สกัดลวดลายให้คมชัด และแกะลวดลายใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ทำพื้นรักเพื่อทำการปิดทอง ดำเนินการประดับกระจกส่วนหลังคาใหม่ตามลายลายและสีเดิม

พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ดำเนินการจัดสร้างหุ่นโครงสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้เริ่มดำเนินการแกะสลักลายองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ

ราชรถปืนใหญ่ ดำเนินการจัดทำหุ่นไม้เข้ไปประกอบกับโครงสร้างราชรถปืนใหญ่ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของพระโกศจันทน์ และแกะลายตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบแกะไม้จริง

ฉัตรโลหะฉลุลายกลีบบัวติดตั้งบริเวณรั้วราชวัติ ดำเนินการจัดเตรียม จัดทำส่วนประกอบชั้นต่างๆ และทดสอบประกอบเข้าชั้นฉัตร