อธิบดีกรมบังคับคดี แจงพนง.ไอเฟคถูกรังแกไม่ได้นิ่งนอนใจ ร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เร่งเยียวยาพนักงาน

0
238

ตามที่มีข่าว พนักงานไอเฟค ร้องกรมบังคับคดี เหตุประวิงเวลา-เพิกเฉยคำสั่งทางปกครอง และเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบังคับคดี ขอให้กวดขันเจ้าหน้าที่ และเร่งเยียวยาพนักงานไอเฟค ที่ถูกริดรอนสิทธิโดยนายจ้างของตน นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขแดงที่ ล.5350/2562 ซึ่งศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ให้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำเลย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจในการฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลย รวมทั้งเข้าว่าคดีแพ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับว่าจะยื่นฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ ซึ่งกรมบังคับคดีไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวและได้มีคำสั่งเร่งรัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้รับผิดชอบคดีพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแล้ว