อธิการบดี มจร ไฟเขียว “ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย” ภายใต้ พรบ.การไกล่เกลี่ย 2562 เสริมสร้างสันติสุขแก่สังคม

0
970

พระราชปริยัติกวี

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผอ.โครงการสันติศึกษา, ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร กล่าวว่า ท่ามกลางการยื้อแย่งแข่งขันในกระแสยุคดิจิทัลที่ถูกกระตุ้นด้วยความ “ไว เร็ว แรง”  จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง ในหลายสถานการณ์ที่หาทางออกไม่ได้ จึงนำไปสู่ความรุนแรงด้วยการด่าทอ ทำร้าย เอาเปรียบ ความเหลื่อมล้ำ การแบ่งปันทรัพยากร และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม จึงกลายเป็นตัวแปรที่กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ได้สั่งการเป็นนโยบายให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาสันติศึกษา ทั้งภาคภาษาและอินเตอร์ ได้ผนึกกำลังกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม(ยธ.) จัดตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ย” ภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

ผอ.โครงการสันติศึกษา กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08:30 น.  จะเป็นพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต ชั้น 3 มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชปริยัติกวี อธิการบดี  นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี จะร่วมลงนามความร่วมมือกับตำรวจโทพงศ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ยธ. ด้วย

“นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2563 มหาจุฬาฯ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้จัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 50 รูป/คน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว อธิการบดีได้มีนโยบายให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวิทยาเขต และ วิทยาลัยสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ กว่า 40 จังหวัด เพื่อช่วยเสริมสร้างสังคมสันติสุขในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป” พระมหาหรรษา กล่าว