อธิการบดี มจร ลงพื้นที่ จ.นครศรีฯ มอบเงินซ่อมแซมความเสียหาย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

0
736

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มจร นำโดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพ 500 ชุด มูลค่า 200,000 บาท และมอบเงินซ่อมแซมความเสียหายของอาคารเรียนงวดแรก จำนวน 818,855 บาท  พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 150,000 บาท

พร้อมกันนี้ ได้ถือโอกาสพบปะผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และวิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี นำโดยพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 150 รูป/คน

“ผมในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอให้กำลังใจทุกท่านที่ประสบความยากลำบากช่วงเวลาที่พายุปาบึกได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ขอให้ทุกท่านมีกำลังกายใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรค และผ่านไปพ้นไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากอันตรายทั้งมวล” พระราชปริยัติกวี กล่าวให้กำลังใจ

ในขณะเดียวกัน อธิการบดี มจร ได้กล่าวย้ำกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ว่า ภาคใต้มีจุดแข็ง และมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงามโดดเด่น เราจะนำวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนวัตถุ และสถานสถานมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นนวัตกรรมที่เอื้อต่อการยกระดับผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อประเทืองจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เราควรจะเข้าไปช่วยยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ในมิติต่างๆ เพื่อให้พระพุทธศาสนายั่งยืน และมั่นคงต่อไป