อธิการบดีมจร. เปิดเวทีสัมมนา “ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ” โค้ชเอกพลเข้ารับรางวัล เผยการทำสมาธิขณะติดในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

0
1556

สำนักข่าว thairnews – วันนี้ (21 กันยายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันสันติภาพสากล  พร้อมเชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักสันติภาพระดับนานาชาติ มาร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ” พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัล ให้กับ “โค้ชเอก” นายเอกพล จันทวงศ์  ที่สอนน้องๆ ทีมหมูป่า Academy ให้ทำสมาธิในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

การประชุมสัมมนาวิชาการฯครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยระบุว่า ศีล 5 เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสติที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างสันติภาพโลก  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร. เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน

ในการนี้ ได้มีการมอบรางวัล “ลมหายใจแห่งสันติภาพ”  ให้กับนายเอกพล จันทวงศ์ หรือโค้ดเอก ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมหมูป่า Academy แม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่นายเอกพลได้นำน้องๆ ทีมหมูป่าทั้ง 12 ชีวิตเจริญสมาธิในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน  ก่อนที่จะถูกช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวง ได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษของนักสันติภาพ โดยบุคคลสำคัญระดับนานาชาติ ประกอบด้วย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน  ดร.ริคาร์โด ดัน  ดร.กันกา มาลิค  ดาราบอลลีวูดที่รับบทเป็นพระพุทธเจ้าในหนังเรื่อง ศรีสิทธัตถะ โคตมะ สร้างที่ประเทศศรีลังกา และนายเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก โดยนายเอกพล ได้บอกเล่าเรื่องราวของการใช้สมาธิ และสติในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำ โดยระบุว่าเมื่อวัยเด็ก ได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรและพระอาจารย์ได้สอนเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน พร้อมกับได้มีโอกาสติดตามพระอาจารย์ไปในสถานที่ต่างๆ โดยพระอาจารย์จะแนะนำและมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม ภายในวัดและสอนการอยู่กับตนเองด้วยการใช้สมาธิ  คิดนึกตรึกตรองในสิ่งที่ทำ  โดยสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนจากพระอาจารย์ในสมัยที่เคยบวชเป็นสามเณรนั้น ก็ได้นำมาใช้เมื่อครั้งที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำโดยจะคอยสอนน้องๆ คอยปลอบใจให้น้องๆ มีสมาธิ ไม่ให้ตื่นตระหนก ไม่ให้เกิดความกังวล  เมื่อคุมสถานการณ์ได้แล้วน้องๆ ทุกคนก็มีสติและหาวิธีที่จะออกไปจากถ้ำกระทั่งมีคนเข้ามาช่วย ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นตนเองและน้องๆ ทั้ง 12 คน จะไม่ลืมน้ำใจของคนทั้งโลกที่มาช่วยชีวิต

ขณะที่กิจกรรมในช่วงบ่าย  มีการแบ่งกลุ่มรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากตัวแทนเครือข่ายนักสันติภาพ  ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จะทำอย่างไรให้นำหลักสติมาใช้ในการดำเนินชีวิต และสังคมอย่างมีความสุข”

/////////////////////////////////////////////////////////