อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม ทำบุญในภาวะที่นิสิต มจร ลำบาก เดือดร้อนจากภัยโควิด

0
50

 

วันนี้ (14 ก.ย.64) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปรารภวันคล้ายวันเกิดทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะเป็นผู้แทนดำเนินการในนามเจ้าภาพในการทำบุญครั้งนี้

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร  กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ประชาชน พระสงฆ์สามเณรล้วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เช่นกัน ขณะนี้การศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมทั้งนิสิตนานาชาติไม่สามารถเข้าเรียนในขั้นเรียนตามปกติได้ ต้องเรียนต้องสอนในระบบออนไลน์และสำหรับหอฉันก็เช่นกัน ปกติทั้งเช้าและเพล คณะพระนิสิตจะต้องลงฉันร่วมกันอย่างน้อยวันละ 700-1,000 รูป โดยมีแม่ครัวจัดเตรียมอาหารและมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมถวายอาหารซึ่งในแต่ละเดือนแต่ละปีมหาวิทยาลัยก็จะต้องหาปัจจัยมาเพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนมาก สำหรับในช่วงโควิดระบาดนี้พระนิสิตโดยเฉพาะส่วนนานาชาตินั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด คือเว้นระยะห่าง ทำให้รูปแบบการถวายภัตตาหารเปลี่ยนไปคือจะต้องจัดเป็นข้าวกล่องนำไปถวายที่กุฎิหอพัก ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปกติทุกวันที่ 14 กันยายน ได้ปรารภวันอายุวัฒนมงคล จะต้องไปถวายภัตตาหารทำบุญที่ มจร ปีนี้พระเมธีธรรมาจารย์ และคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมใน มจร เป็นผู้ดำเนินการในนามเจ้าภาพ เพื่อบุญกุศลและช่วยถวายปัจจัย 4 ในภาวะที่นิสิต มจร กำลังลำบากและเดือดร้อน นับเป็นกุศลยิ่ง