“อจ.แขก รือเสาะ” จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครั้งใหญ่ “สมเด็จธงชัย” เป็นประธาน เนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ชลบุรี

0
68

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ  พระธรรมบาล 24 พระองค์ เนื่องในวาระครบรอบศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง โดยมีพระคณาจารย์ อาทิ พระคูรปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม พระอาจารย์จีนธรรมานุกร เย็นเกามหาเถระ  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม (โผวเต็กยี่) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี  องปลัดวิเชียร เถี่ยนอี้ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาน้อย รองเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอนัมนิกาย จ.กาญจนบุรี  หลวงจีนปลัดเย็นจุง เจ้าอาวาสวัดจีนประซาสโมสร (เล่งฮกยี่) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย) เจ้าอาวาสวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย และอาจารย์แขก รือเสาะ มันตระสยาม  ร่วมถวายการต้อนรับ

พิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่นี้ อาจารย์แขก รือเสาะ ได้นิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี   และคณะสงฆ์จีน พระคณาจารย์ 5 องค์ ร่วมอธิฐานจิตพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ต่อจากนั้น พระสงฆ์ฝ่ายจีนนิกายโดยพระราชาคณะเป็นผู้ประกอบพิธี ทำพิธีบูชา 24 ทวาราบาล ก็คือ 24 ทวยเทพหลักของสวรรค์ ทำพิธีโดยจีนนิกายรวมถึงทำพิธีบูชา “เทพเจี่ยบึงเถากง” ก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง  และที่อาคารโรงลิเกด้านล่างริมทะเลด้านล่าง พระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ก็คือฝ่ายพระญวนเป็นผู้ประกอบพิธีพิธีบูชาดาว และทำพิธีเทกระจาด เพื่อโปรดวิญญาณทางทะเล

โดยในพิธีอาจารย์แขกรือเสาะ  ได้นำคณะสิงโตและมังกร ไล่ตามลูกแก้วมงคล เปรียบดั่ง “ไข่มุกเพลิง” หรือ “หั่วจู” (火珠) ของมงคลที่อยู่ในถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง เพื่อนำมาเสริมพลังในตัวมังกร และสิงโต ก่อนที่มังกรเชิดคู่สิงโตคู่หยิน-หยาง  เพื่ออวยพร และประทานพลังหยาง พลังแห่งความโชคดี ให้กับทุกท่านที่มาร่วมพิธีอันเป็นมงคลที่ 4 ปีจะมีเพียงครั้งเดียว รวมถึงในวาระครบรอบศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ปีนี้ถือเป็นวันดี วันที่ตรงตามตำราทั้งหมด รับพลังหยางพลังแห่งความโชคดี ผู้ที่มาร่วมพิธีและร่วมชมการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค จะได้รับพลังแห่งความโชคดี หากท่านมีวาสนา มีจิตที่เป็นกุศล  จิตใจที่บริสุทธิ์  และจิตใจที่จะทำบุญรู้จักแบ่งปันผู้อื่น

ตามวิชาลับเหมาซาน “ไข่มุกเพลิง” หรือ “หั่วจู” (火珠) ของมงคลที่น้อยคนจะรู้จักและรู้ถึงที่มาในคำภีร์วิวัฒน์ฟ้า (ตำราก่อกำเกิดฟ้าดิน) ของสำนักเหมาซาน มีการบันทึกว่าไข่มุกเพลิง หรือ “หั่วจู” (火珠) เกิดจากการร่วมของเพลิงพลังหยางของสามภพสามวิญญาณ เป็นลูกแก้วเพลิงที่ส่องสว่างไม่มีวันดับสูญและมีพลังก่อกำเนิดที่ไม่รู้จบ ในคำภีร์วิวัฒน์ฟ้า ได้อธิบายลักษณะการกระจายพลังหยางของ ไข่มุกเพลิงว่า ภายในมีพลังหมุนรอบวิ่งเป็นสี่แฉกภายนอกหมุนตามแกนโลก พลังวิ่งเป็นแปดแฉก ปลายสุดของเพลิงหมุนร่วมกันสิบหกแฉก ก่อกำเนิดพลังชีวิตรอบตัวในคำภีร์ยังได้บอกคุณวิเศษไว้ว่า หากใครได้ครอบครองจะทำให้พลังหยางสูง ความมืดหรือเรื่องร้ายไม่อาจถึงตัวได้ ในสมัยอดีตจักรพรรดิ จะหาหินเพลิงสีแดงมาตบแต่งบัลลังค์ที่นั่งโดยเหมือนแทนว่าลูกไข่มุกเพลิงอยู่บนหัวตลอดเวลาโดยจำลองหินเหมือนว่าคือลูกไข่มุกเพลิงและจะทำพิธีเรียกพลังหยางโดยนักพรตเหมาซานให้ลูกแก้วมีพลังหยางสูงสุด (ทำจริงยาก) ต้องคำนวณชัยภูมิ ดาว รูปลักษณ์ภายใน ภายนอก ละเอียดมาก และที่สำคัญต้องเข้าใจในวิชาเหมาซานขั้นสูงสุดด้วยจึงจะทำได้ ส่วนภายหลังมีการเล่นมังกร นิยมนำลูกแก้ว ไข่มุกเพลิงมาล่อมังกรตามตำนาน กล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งเจ้าชายมังกรบาดเจ็บสาหัส แต่โชคดีได้ไปเจอไข่มุกเพลิงในถ้ำบนภูเขากลางทะเลใต้ (ลักษณะเหมือนถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง) เพียงแค่รัศมีของแสงภายนอกสิบหกแฉกโดนตัวก็รักษาบาดแผลของเจ้าชายมังกรจนหายสนิท และทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นสามเท่าจึงเป็นเหตุให้เมื่อไร มังกรเจอไข่มุขเพลิงจะใจดี และมีพลังเพิ่มขึ้น จากตำนานนี้ทุกครั้งที่มีการเล่นมังกร จึงมีการร่อด้วยลูกแก้วมังกร หรือจะเรียกให้ถูกต้องว่า “ไข่มุกเพลิง” หรือ “หั่วจู” (火珠) ในปีนี้ ปีมังกร งานวันเกิดเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง

ผม “เต๋าเกียง” หรือ อาจารย์แขก มันตระสยามได้สร้าง “ไข่มุกเพลิง” ตามตำราเหมาซานขึ้นมาพร้อมจัดพิธีทางเต๋า และ เหมาซานเพื่อเรียกพลังหยางจากสามภพลงไข่มุกเพลิงพร้อมจัดมังกรเชิดคู่สิงโตคู่หยิน-หยางเพื่ออวยพร และประทานพลังหยางพลังแห่งความโชคดี ให้กับทุกท่านที่มาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ปีมังกร นี้

หมายเหตุ ลูกแก้วมังกร “ไข่มุกเพลิง” หลังบรรจุพลังหยางจากสามภพเสร็จแล้วจะนำมาล่อมังกรในพิธีจริง และจะใช้วิชาลับเหมาซาน แบ่งพลังจากไข่มุกเพลิงลงสู่ส้มของเจ้าเขาใหญ่เกาะสีชังที่จะแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 1,000 ชุด ใครที่ได้ส้มไปแล้วแนะนำให้กินให้หมดบนเกาะเลย แล้วนำเปลือกส้มกลับติดตัวข้ามทะเลกับไปด้วย เคล็ดลับนี้คือเพิ่มพลังหยางฝ่าฟันคลื่นทะเลจะทำให้ไม่ว่าเรื่องร้ายขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอันตรายเราได้ แล้วนำเปลือกส้มโยนใส่ไว้บนหลังคาบ้านพลังจากเปลือกส้มจะไปฆ่าพลังงานร้ายและเรื่องร้ายในบ้านให้หมดไป และจะประทานพลังหยางอันบริสุทธิ์ที่ก่อเกิดเรื่องมงคลต่างๆ ให้กับบ้านและคนที่อยู่อาศัยในบ้านได้ สามารถแก้พลังงานร้ายทางวิญญาณวงจุ้ยได้แน่นอน

*****************************************************************