องค์การพุทธโลก ร่วมกับ Nirvana Peace Foundation และมูลนิธิธรรมกาย จัดถวายสังฆทาน 111 วัด บังคลาเทศ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

0
993

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ เมืองจิตตะกอง  ประเทศบังคลาเทศ   สมเด็จพระสังฆราช ด็อกเตอร์ธรรมเสน แห่งคณะสงฆ์นิกายสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยรองสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จบันสิริ มหาเถโร รองสังฆนายก  แห่งคณะสงฆ์นิกายสังฆนายก รวมถึงพระสงฆ์จาก 111 วัดในบังคลาเทศ เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายสังฆทาน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จัดโดยองค์การพุทธโลก ร่วมกับ Nirvana Peace Foundation แห่งบังคลาเทศ และมูลนิธิธรรมกาย โดยมีพระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) รองประธานมูลนิธิธรรมกายเป็นหัวหน้าคณะ

กิจกรรมภายในงาน มีการจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬหบูชา นอกจากนี้ยังจัดถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่วัด 65 แห่ง และมอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ รวมถึงการจัดสัมมนาทางพระพุทธศาสนาด้วย