องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย

0
148

องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวปาฐกถา: องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย ในการประชุมเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรม สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา

ภาพถ่ายและสื่อนำเสนองานแถลงผลความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม วันที่ 16 ธ.ค.2563 ณ ICON CINECONIC ICONSIAM

“Keep Moving Forward … Moral Business Network”