องค์กรชาวพุทธ เข้าพบ “เทวัญ” ช่วยดันกม.อุปถัมภ์ฯ-ตั้งธนาคารพุทธ

0
511

วันนี้ (28 ส.ค.62) องค์กรเครือข่ายชาวพุทธได้เข้าพบ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ที่ห้องประชุมชั้น 4  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยผู้แทนองค์กรชาวพุทธฝ่ายสงฆ์นำโดยพระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯส่วนฝ่ายฆราวาส นำโดย พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาฯ

ภายหลังการเข้าพบ พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ กล่าวว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่นายเทวัญได้มอบหมายให้พศ.ดำเนินการ และทางองค์กรชาวพุทธได้ฝากนโยบายที่ยังขับเคลื่อนไม่สำเร็จให้นายเทวัญประสานรัฐบาลขับเคลื่อนต่อไป อาทิ พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ความปลอดภัยของชาวพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยรวม การเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐในด้านต่างๆ ที่พระภิกษุ สามเณร ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในฐานะคนไทย โดยนายเทวัญ ได้รับข้อเสนอต่างๆ ไปศึกษาและจะได้มอบให้พศ.หาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ นายเทวัญ ยังได้กล่าวถึงแนวทางที่อยากจะขับเคลื่อนเช่น การสร้างความเข้าใจกับคณะสงฆ์เรื่องการใช้เงินงบประมาณของทางราชการเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต การจัดแผนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทั้งประเทศ การสร้างพระจิตอาสาเพื่อให้ธรรมะและกำลังใจกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษด้วยการนำมาอุปสมบทก่อนกลับเข้าสู่สังคม รวมถึงแนวทางการให้ไวยาวัจกรของวัดต่างๆ เข้ามามีบทบาทช่วยงานพระพุทธศาสนาในฐานะผู้ช่วยพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดด้วย