ห่วงใยพระ-เณร-ประชาชน ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มส. เร่งประสานช่วยน้ำท่วม

0
135

พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา  ในฐานะเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส.  มีความห่วงใยต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดต่างๆ ให้เร่งประสานระดมกำลังช่วยเหลือ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย ซึ่งในเบื้องต้นได้สนับสนุนให้จัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขณะเดียวกันยังเตรียมประสานงานหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกด้วย

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ขอให้พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน สนใจฟังคำพยากรณ์ สภาพดินฟ้าอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และเฝ้าระวังอุทกภัยอันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่วัดและบ้านที่อยู่อาศัย ทั้งเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้แต่เบื้องต้น หากกำลังจะประสบภัย หรือเห็นพระสฆ์และประชาชนกำลังประสบภัย ให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาส เจ้าคณะพระสังฆาธิการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดโดยด่วน ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงคระห์ ของงมส.ทุกพื้นที่ ได้ประสานและเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือวัดแล้ว สอบถามสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร.02-6723216

ด้านพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. มอบหมายให้คณะพระภิกษุสามเณรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เร่งจัดเตรียมเครื่องอุปโภค อาหาร น้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สุโขทัย โดยได้ประสานหน่วยงานราชการช่วยเหลือแล้ว

///////////////////////////////////////////////////////////////////