หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งมอบสันติสุขแก่สังคมไทยสู้ภัยโควิด

0
272

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมด้วยครอบครัวสันติศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นจำนวนเงินกว่า 500,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่การป้องกันและรักษาไวรัสโควิท

พร้อมกันนี้ นิสิตได้ผนึกกำลังทำงานเป็นนักจิตอาสา และร่วมกันจัดทำอาหารแก่หมอและพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ที่นิสิตได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งช่วยกันระดมทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มกำลัง

.               หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ เชื่อมั่นว่า ภายใต้การอุทิศกายใจทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างหนักหน่วงของบุคลากรทางการแพทย์ จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จะกลับคืนสู่สันติสุขของประเทศชาติโดยเร็ววัน