“หลวงพ่อแย้ม” อุปถัมภ์ 92 เยาวชนผู้หลงผิดบวชเป็นสามเณรปลูกศีลธรรมก่อนคืนสู่สังคม ถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และพระราชินีในรัชกาลที่ 9

0
886

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่หอประชุมพระราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานและเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาหมู่สามเณร จำนวน 92 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายชาติชาย โฆชิตรัตนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางคณะผู้พิพากษาสมทบ บิดามารดา ผู้ปกครองและญาติมิตรของเยาวชนผู้เข้าบรรพชาจำนวนมากร่วมในพิธี

นายชาติชาย กล่าวภายหลังพิธีบรรพชาหมู่สามเณรว่า เป็นที่น่ายินดียิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนผู้หลงทาง (ผู้ถูกคุมประพฤติ) รวมทั้งผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมถวายพระราชกุศลแล้ว ยังได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดาและบุพการีผู้มีพระคุณ อันเป็นเรื่องดีสำหรับตนเองที่ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีระเบียบวินัย และกลับตนเป็นคนดี ทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมบรรพชาในครั้งนี้ เพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์วิทยากร และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป