“หลวงพ่อแย้ม” ปลื้ม สาธุชนร่วมสวดมนต์พระพรชัยมงคลแด่ ร.10 – พระราชินี ร.9 ล้นหลามตลอด 9 วันงานประจำปีวัดไร่ขิง เผย ยังคงเปิดให้จองบาตรน้ำมนต์

0
4287

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กล่าวว่า งานปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี 2561 ที่เริ่มงานเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. รวม 9 วัน 9 คืน ที่จัดเป็นพิเศษกว่าทุกปีคือ การจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำ มีทีมเรือยาวทั่วประเทศเข้าร่วมแข่ง 19 ลำ จาก 19 จังหวัด โดยได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเรือยาวขนาด 33 ฝีพายแข่งเป็นปฐมฤกษ์ก่อนวันงานประจำปี ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกของวัดไร่ขิงและจะจัดเช่นนี้สืบต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำ สืบทอดประเพณีที่องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงลอยล่องน้ำมาตามตำนาน และที่จัดเสริมขึ้นมาอีกก็คือ การเจริญพระพุทธมนต์พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มสวดมนต์ทุกวัน รวม 9 วันตลอดงานตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.00 น. ช่วงสาย 09.00 น. และช่วงเย็นได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวงานร่วมสวดมนต์ในเวลา 18.00 น. โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากศรัทธาสาธุชนร่วมสวดมนต์กันเป็นจำนวนมากทุกวัน  ถือว่าเป็นการจัดงานวัดที่จัดให้มีการสวดมนต์ 3 วาระเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมทั้งหลายในงานวัดไร่ขิง คำนึงถึงการประหยัดและประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้จัดการแสดงต่างๆ เพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดง 4 ภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ เป็นการแสดงทั้งโปงลาง หมอลำ มโนราห์ งิ้ว นาฏดนตรีหรือลิเกของเด็กและเยาวชนเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการแสดงคนตรีลูกทุ่ง ละครรำ เช่นงานประจำปีของวัดทั่วๆ ไป นอกจากนี้ยังเป็นการรวมใจของญาติโยมที่มาร่วมออกร้านและการแสดงนิทรรศการสถานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พุทธมณฑล สาย 8 นิทรรศการการสร้างบาตรน้ำมนต์ รุ่น เพชรมงคล เป็นที่มาของการสร้างบาตรน้ำมนต์ของวัดไร่ขิง โดยการออกแบบของอาจารย์ด้านศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์ผู้มีชื่อเสียง ซึ่งได้มีพิธีหล่อชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ค.2560  โดยระหว่างนี้ได้เปิดให้มีการสั่งจองเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และการพัฒนายกระดับศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมโดยมูลนิธิวัดไร่ขิง

“อาตมาอยู่วัดนี้มา 45 ปีแล้ว ได้เห็นการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมมาโดยตลอด และในปีนี้งานก็ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีงาม ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในกิจการของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเป็นการรำลึกถึงประวัติและตำนานขององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเรื่องการลอยน้ำมาถึงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งในปี 2562 ทางวัดจะเริ่มงานปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงในวันที่ 15 เม.ย. ถึง 23 เม.ย. 2562” พระเทพศาสนาภิบาล กล่าว

สำหรับผู้สนใจสั่งจองบาตรน้ำมนต์วัดไร่ขิง รุ่น “เพชรมงคล” รูปแบบของสัญลักษณ์อันเป็นสิริมงคล เป็นศูนย์รวมแห่งสรรพมงคล เหนือยอดฝาบาตรประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ บรรจุยันต์มหามงคล วัดมงคลจินดาราม ตอกเลขกำกับทุกใบ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 034 323616, 097 3140588 และ 096 7977988 หรือ facebook.com/RikhingAmulet