“หลวงพ่อแย้ม” จัดใหญ่เทศกาลงานวัดไร่ขิงปี 61 แห่พระล่องน้ำท่าจีน แข่งเรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน

0
1272

พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิดเผยในที่ประชุมเตรียมงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2561 ว่า งานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงของปีนี้ กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 รวม 10 วัน กิจกรรมหลักประกอบด้วย ในวันที่ 26 มี.ค. เวลา 07.00 น. พิธีแห่พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) ล่องทางน้ำจากวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง  ประกอบด้วยขบวนเรือยาวจำนวน 16 ลำ มายังท่าน้ำวัดไร่ขิง เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี โดยทางวัดได้กราบอาราธนาองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบด้วย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุณฺโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมส. วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมส. วัดพิชยญาติการาม และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) พร้อมด้วยพระราชาคณะเพื่อเจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเปิดป้ายงานฯ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ลั่นฆ้อง และกดปุ่มผ้าแพรเปิดป้ายงานฯ

 

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวต่อไปว่า อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ ทางวัดได้จัดให้มีงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเรือแข่งขนาด 30 ฝีพายที่มีชื่อเสียงจาก 19 จังหวัด ณ บริเวณท่าน้ำวัดไร่ขิง โดยในวันที่ 25 มี.ค. เวลา 08.15 น. จะมีขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พร้อมด้วยเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 19 ลำ เคลื่อนจากท่าน้ำวัดท่าพูดล่องไปตามลำน้ำท่าจีน เพื่อไปประดิษฐาน ณ แท่นพิธีวัดไร่ขิง จากนั้นจะทำการแข่งขันไปเสร็จสิ้นในเวลา 16.30 น. และในวันที่ 26 เม.ย. เวลา 11.00 น. จะเป็นการแข่งขันวันที่สอง รอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ  

“ขอบอกกล่าวถึงญาติโยมที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อวัดไร่ขิง ได้มานมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงตามวันและเวลาที่สะดวก ตามประวัตินั้น เมื่อกว่า 160 ปีมาแล้ว สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญหลวงพ่อมาจากวัดศาลาปูน วรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ล่องมาทางน้ำด้วยการทำแพไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่า แพลูกบวบ เมื่อมาถึงหน้าวัดไร่ขิง จึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี 4 ชั้นในพระอุโบสถ หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร (เหนือ) ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันสงกรานต์พอดี ซึ่งขณะนั้นบังเกิดเมฆดำทะมึน ลมปั่นป่วน แสงแดดที่แผดกล้าพลันหายไป แล้วมีฝนโปรยปรายลงมาทำให้เกิดความเย็นฉ่ำ จึงเกิดความเชื่อกันว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิงจักทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อนร้ายคลายทุกข์ เจริญงอกงามด้วยธัญญาหาร” พระเทพศาสนาภิบาล กล่าว

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””