“หลวงพ่ออินทร์ถวาย” เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ เจดีย์อัฐบริขาร หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล

0
414

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ประทานพระวโรกาสให้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการก่อสร้างเจดีย์อัฐบริขารหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานฝ่ายฆราวาส นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม กำนันภูริพัฒน์ ดาลาดชัย และ นางนภารัตน์ คิ้วศุภกร เข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เจดีย์อัฐบริขาร หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู