“หลวงพี่น้ำฝน” ให้เมตตาธรรมผู้หลงผิดติดสิ่งเสพติด ชี้ “องคุลิมาล” คือแบบอย่างการดำเนินชีวิตเมื่อหลงทาง หลงผิด

0
1512

หลวงพี่น้ำฝน บรรยายธรรมให้ผู้รับการอบรม โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 จำนวน 102 คน โดยยกตัวอย่าง องคุลิมาล ที่หลงผิดและเจอพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ทาง กระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 โดยนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

นายภิญโญ กล่าวว่า ในการเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 ได้มีผู้เข้ารับการบำบัดหลังหลงเป็นผู้เสพติด จำนวน 102 คน มีการฝึกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 12 วัน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในบูรณาการให้ความรู้กับผู้ที่ติดยาเสพติดเพื่อให้ลดปัญหาในระยะยาว สร้างภูมิในความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าอบรได้เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่หลงผิดกลับมาเป็นเหยื่อของยาเสพติดอีก ขณะเดียวกันจังหวัดนครปฐม ได้นิมนต์ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาวัดไผ่ล้อม มาบรรยายธรรมให้ความรู้อีกทางเพื่อให้ใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจในเชิงลึก โดยที่ผ่านมาได้ผลดีที่ช่วยเสริมอีกทางหนึ่ง

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ได้กล่าวบรรยายธรรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมโดยได้นำเอาประสบการณ์ชีวิตที่เคยเห็นผู้หลงผิดซึ่งเป็นคนใกล้ตัวว่า จะพบหายนะเช่นไรเมื่อได้ตกเป็นทาสของยาเสพติด โดยเป็นทั้งคนดังในสังคมที่มีเชื่อเสียงหลายคนที่ได้มาปรึกษาและได้ให้แนวทางด้วยการนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาปรับใช้ในชีวิตก่อนจะกลับตัวและมุ่งหน้าทำงานกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ในวงการบันเทิงก็มีหลายคน

ทั้งนี้ยังได้ยกตัวอย่าง เรื่องขององคุลิมาล ที่แต่เดิมนั้นองคุลิมาลชื่อว่า อหิงสกะ เป็นบุตรของปุโรหิตในราชสำนักของ พระเจ้าปเสนทิโกศล เมืองสาวัตถี บิดามีนามว่า “คัคคะ” มารดามีนามว่า นางมันตานี อหิงสกะได้ไปเรียนวิชาที่เมืองตักกสิลา และสามารถเรียนได้รวดเร็วอีกทั้งยังปรนนิบัติอาจารย์อย่างดี จนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์อย่างมาก เป็นเหตุให้ศิษย์อื่นริษยา จึงยุยงอาจารย์ว่าองคุลิมาลคิดจะทำร้าย อาจารย์จึงคิดจะกำจัดองคุลิมาลเสีย โดยบอกกองคุลิมาลว่า ถ้าจะสำเร็จวิชาต้องฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนเสียก่อน องคุลิมาลจึงออกเดินทางฆ่าคน แล้วตัดนิ้วหัวแม่มือมาคล้องที่คอเพื่อให้จำได้ว่าฆ่าไปกี่คนแล้ว เหตุนี้เอง อหิงสกะจึงได้รับสมญานามว่า องคุลิมาล เมื่อฆ่าจนครบ 999 คน ก็มาพบพระพุทธเจ้า และได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ออกบวชเป็นพุทธสาวกสำเร็จเป็นพระอรหัน

“อาตมาจึงอยากจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเรื่องนี้มาตระหนักว่า แม้วันที่ผ่านมาเราจะหลงผิดและได้ตกเป็นทาสของยาเสพติด เมื่อได้มาเจอกับพระภิกษุ ที่ได้ให้ทางสว่างแล้วก็ขอให้หยุด ละ เลิก และกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป แต่หากใครที่ตั้งใจจริงแต่ยังเลิกไม่ได้ ก็ขอให้มาที่วัดไผ่ล้อม ซึ่งจะมีการจัดกระบวนการให้ทั้งตั้งจิตให้สงบหรือจะบวชศึกษาทางธรรม โดยวัดไผ่ล้อมเป็นวัดที่ปราศจากยาเสพติดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และเป็นวัดที่เป็นวัดต้านยาเสพติดอย่างแท้จริงด้วย” หลวงพี่น้ำฝน กล่าว

ทั้งนี้หลังจบการบรรยายธรรม หลวงพี่น้ำฝน ได้มอบเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ได้ปลุกเสกจากวัดดอยข่อยเขาแก้ว จังหวัดตาก ซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นวัดพระเจ้าตาก ให้เป็นที่ละลึกและเตือนสติให้กับทั้งผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมให้ความรู้ภายในงานด้วย