“หลวงพี่น้ำฝน” เบิกเนตรองค์พระประธาน และเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด

0
46

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เรือนจำจังหวัดตราด พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเบิกเนตรองค์พระประธานพระพุทธมหามงคล และเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ  ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และมีนายบุญญรักษ์ บุญญาธิการ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การก่อสร้าง พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์  โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ผู้คุมฯ ผู้ต้องโทษในเรือนจำจังหวัดตราด ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พระประธานพระพุทธมหามงคล  ได้จัดสร้างและนำมาประดิษฐานที่อาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคลเจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องโทษ  ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการแห่งนี้ เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องโทษจะได้ใช้ประโยชน์ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจผู้ต้องโทษ ให้มีความสำนึกในบาป บุญ คุณโทษ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตจะได้ไม่เป็นที่รังเกียจหรือสร้างปัญหาแก่สังคมอีกต่อไป

*****************************************************************