“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรมแก่ผู้หลงผิดติดยา ให้กลับตัวมาเป็นประชาชนที่ทำดีด้วยหัวใจ

0
985

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 โดยมีปลัดจังหวัดนครปฐม  ป้องกันจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้มีการประสานงานหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมใจการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยได้เชิญ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม มาบรรยายธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและไม่หลงตกเป็นทาสของพิษยาเสพติด

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน ได้บรรยายธรรมด้วยการนำหลักคิด 4 ข้อ ที่วัดไผ่ล้อมได้ยึดแนวคิดเป็นเหมือนหลักการของศิษยานุศิษย์ ให้ยึดมั่น คือขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรู้บุญคุณคน ซึ่งเป็น หลักคิดและวิธีการดำเนินชีวิตไว้ง่ายๆ แต่หากผู้ที่ได้นำไปปฏิบัติได้จริง ก็จะสามารถทำให้ชีวิตเกิดความเจริญอย่างแน่นอน

“อาตมาภาพ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ตั้งแต่ครั้งก่อนบวช มีบ้างที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยวัยรุ่นมีกินเหล้า มีลองสูบบุหรี่บ้าง แต่ก็แค่นั้นและไม่เคยหันกลับไปทดลองอีกเลย โดยยิ่งมีเพื่อนรอบตัวติดยาเสพติดก็ไม่เห็นมีใครก้าวหน้า มีแต่ชีวิตดำดิ่งลงไป พวกโยมที่มารับฟังการบรรยายอบรมครั้งนี้ต้องเอาคำว่าสามัญสำนึกมาปรับใช้ โดยเฉพาะการตอบแทนคุณ รู้บุญคุณมาเป็นสติ วันนี้ทุกคนต้องมาสวมผ้าพันคอเข้าค่าย แต่อนาคตจะช่วยเปลี่ยนเป็นการได้รับผ้าพันคอสีเหลือง หมวกสีฟ้า ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานให้พวกเรา คือการทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งการทำความดีนั้นไม่ยาก แต่การทำความดีด้วยหัวใจนั้นลึกซึ้งมาก ซึ่งถ้าทุกคนเปลี่ยนไปอยู่จุดนั้นได้ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญมากยิ่งขึ้นเช่นกัน” หลวงพี่น้ำฝน กล่าวในการบรรยาย

สำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้นำรูปแบบการจัดค่ายตามเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการจัดค่ายใช้ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน จำแนกเป็นการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน และการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม 3 วัน มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม และการรับขวัญเข้าค่ายผู้เข้ารับการบำบัด ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 103 คน

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐