“หลวงพี่น้ำฝน” มอบ 2 ล้านสร้างอาคารเรียน-ทุนการศึกษา อาชีวะนครปฐม ให้โอวาทหลักธรรมหลวงพ่อพูล ข้อเดียวเห็นผล “ความกตัญญูกตเวที”

0
491

วันนี้ (13 พ.ค.62)  เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 พร้อมทั้งมอบเงินทุนสร้างอาคารเรียน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวนเงิน 1 ล้านบาท และทุนการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการฯ เพื่อนำไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอก อีก 1 ล้านบาท

 

หลวงพี่น้ำฝน ให้โอวาทว่า ขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการวุฒิชัย รักชาติ ท่านผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ที่ได้มาร่วมประชุมหาความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ในการที่จะสนับสนุนการศึกษาของลูกๆ ท่านทั้งหลาย อาตมาภาพไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนสูงๆ แต่ปมด้อยตรงนี้ ก็นำมาตั้งจิตตั้งใจว่าเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราจะสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา และโดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐมนั้น อาตมาบอกไว้เลย เป็นวิชาเกี่ยวกับอาชีพที่เราเอาไปใช้ได้จริง อาตมาเป็นทำมาค้าขายมาตั้งแต่เป็นเด็ก ๙ ขวบ ปัจจุบันนี้เป็นพระเป็นเจ้าอาวาสมา ๒๖ ปี ตามรอยหลวงพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข และเมื่อท่านผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ได้มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการต่อยอดการศึกษา ไม่ใช่ว่าจบ ปวช. จบ ปวส. และจะไปต่อปริญญาตรีได้ยังไง นี่คือสิ่งที่อาตมาเห็นแล้วก็ชื่นใจที่ลูกๆ ของท่านมีโอกาสได้จบปริญญาตรี ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี สมัยอาตมาไม่มีโอกาส สมัยพวกโยมก็ยังไม่มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดที่สำคัญ งบประมาณก็ไม่มี ท่านผู้อำนวยการก็เลยมาปรึกษา อาตมาพร้อมยินดีในการที่จะทำห้องเรียนระดับปริญญาตรี ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เก็บรายละเอียดทั้งหมด ในเรียนต้องใหม่สะอาดน่านั่งเรียนหนังสือ น่าศึกษาเล่าเรียน และต่อไปในอนาคตจะได้ประสบความสำเร็จนั่นเอง เพราะฉะนั้นวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย วัดจะสวยเพราะมีบ้านคอยเกื้อหนุนจุนเจือ วัดกับบ้านต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อาตมาภาพนำปัจจัยส่วนตัวมาช่วยเหลือ ยอมเสียสละในการที่จะส่งเสริมด้านการศึกษา เพราะเป็นหน้าที่และเป็นกิจของสงฆ์ คือการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณะสงเคราะห์ ท่านผู้ปกครองต้องช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อลูกหลานของเราจะได้มีการศึกษาที่ดี อาตมาจะเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือขัดเกลาลูกๆ ของท่านให้ได้รับหลักธรรมควบคู่กับการศึกษาที่ต้องเดินไปด้วยกัน อาตมาบอกไว้เลยหัวข้อที่สอนให้ลูกๆ ของท่านทั้งหลาย มีหัวข้อเดียวเท่านั้น คือความกตัญญูกตเวที ซึ่งประกอบไปด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน แล้วก็รู้บุญคุณคน ๔ หัวข้อนี้ให้นำไปจี้สอนบอกกับลูกๆ ของท่านทั้งหลายให้สำเหนียกอย่างจงหนัก  โยมอย่าผลักภาระมาให้ทางโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ โยมอยู่บ้านโยมต้องดูแลเอาใจใส่ ดูแลเอาใจใส่ลูกๆ เขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันคนละครึ่ง เช้ามาโรงเรียนเป็นหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ เย็นกลับไปบ้านเป็นหน้าที่ของท่านผู้ปกครอง

 

เราต้องร่วมมือกันในการที่ขับเคลื่อนให้ลูกของท่านเป็นเด็กดีมีคุณภาพให้ได้ เด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า เฉกเช่นโครงการต่างๆ ตั้งแต่สมัยท่าน ผอ.อินดา แตงอ่อน แล้วก็มาท่าน ผอ.ดรุณี จนถึงท่าน ผอ.วุฒิชัย รักชาติ ๓ สมัยที่อาตมาได้มาช่วยเหลือส่งเสริมด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวะ เด็กๆ บางคนก็ออกนอกลู่นอกทาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขไปด้วยกัน อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกกฎของโรงเรียนทุกกฎแล้ว เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบ โยมอย่าฟังลูกพียงฝ่ายเดียว โยมต้องถามพวกครูด้วย ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต้องมาประชุมปรึกษาหารือกัน เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน อาตมาภาพอย่างที่บอก ทำด้วยจิตใจที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามรอยแห่งบรมครูบาอาจารย์ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อัตตรักโข โยมไม่ต้องขอบใจไม่ต้องขอบคุณอาตมา โยมไปกราบ คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ถ้าไม่มีท่านในการที่อบรมสั่งสอนอาตมา ก็จะไม่มีหลวงพี่น้ำฝนมาช่วยเหลือส่งเสริมด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวะ และโรงเรียนต่างๆ

 

อาตมาก็มีครูบาอาจารย์ ลูกๆ ของโยมก็มีครูบาอาจารย์เช่นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อสอนให้เขารู้ความกตัญญูกตเวทีแล้ว เขาจะนำไปปฏิบัติ  เฉกเช่นอาตมาภาพ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อบรมสั่งสอนอาตมามาตลอด โดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูกตเวที อาตมาเมื่อได้รับคำอบรมสั่งสอนจากท่านแล้ว อาตมานำมาทำตาม เมื่อลูกๆ ของโยมทั้งหลายมีครูบาอาจารย์ มีพระอบรมสั่งสอน ถ้าลูกๆ ไม่นำไปปฏิบัติ สิ่งที่ตามมามันก็คือความหายนะในการดำเนินชีวิตนั้นเอง อาตมาพูดกับโยมในวันนี้ พูดด้วยจิตบริสุทธิ์ พูดด้วยความเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นอาตมาภาพ ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทั้งหลาย ทุกคนมีจิตใจที่ต้องการให้ศิษย์เป็นคนดี เพื่อเป็นอนาคตของครอบครัวในวันหน้า ได้รับแสงสว่างทางปัญญาอย่างแน่นอน ขอเจริญพร