“หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์สวดมนต์ถวายพระธาตุนาดูน พุทธมนฑลอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

0
1396

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เผยว่า คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา จัดโครงการ “สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทุกพระธาตุทั่วไทย ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ” โดยคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการ (หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข) อมตะเถราจารย์ โครงการนี้เน้นวิถีปฏิบัติซึมซับบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสมาธิสติปัญญา เพื่อสมองแจ่มใส โดยอาตมาได้จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ ที่พิมพ์ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ครบทุกบทสวด อ่านง่าย สวดท่องตามได้อย่างสะดวกสบาย แจกฟรีให้กับทุกท่านร่วมพิธี ที่สำคัญครั้งนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ เริ่มต้นจากภาคแรกแดนดินถิ่นอีสาน สวดถวาย 10 พระมหาธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย จากนั้นเวลา 17.00 น. ที่พระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า ประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่และจนได้ชื่อว่าพุทธมณฑลแห่งอีสานนั้น พระธาตุนาดูน จากที่ได้ข่าวการขุดค้นพบพระพิมพ์ดินเผาได้แพร่กระจายออกไป ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาขุดค้นอย่างมากมาย เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ได้ติดตามวัตถุที่ขุดพบแล้วนำมารวมกัน ปรากฏว่าต่อเข้ากันได้รูปทรง มีการพิสูจน์และพบว่าสถูปนี้ใช้สำหรับบรรจุพระสารีริกธาตุ ลักษณะสถูปที่ขุดพบทำด้วยทองสำริด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1.ส่วนยอด มีลักษณะ เป็นปล้องไฉน จำนวน 2 ปล้อง ส่วนบนสุดเป็นปลียอดกลม 2. ตัวสถูปทำด้วยทองสำริด มีลักษณะคล้ายระฆัง หรือโอคว่ำ ส่วนยอดของตัวสถูป จะรับเข้ากับส่วนล่างสุดของส่วนยอดพอดี ในการขุดครั้งนั้น ชาวบ้านรวมทั้งผู้คนทั่วสารทิศขุดได้พระพิมพ์ต่าง ๆ ได้หลายสิบกระสอบ และในปัจจุบันวัตถุเหล่านั้น บูชากันราคาระดับต้น ๆ ของเมืองไทย ชาวจังหวัดมหาสารคามเห็นว่าการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดี สมควรสร้างพระสถูปเจดีย์ประดิษฐานไว้ให้ถาวรมั่นคง เพื่อสิริมงคลแก่จังหวัดมหาสารคามและภูมิภาคนี้ และเพื่อสืบทอดพระบวรศาสนาตามแนวทางแห่งบรรพชน จึงจัดสร้างโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช 2525-2529

พุทธมณฑลอีสาน ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์พระธาตุนาดูนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาศรี เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ อานาจักรจัมปาศรี นครโบราณของบริเวณนี้ ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 พื้นที่โดยรอบบริเวณในพุทธมณฑลอีสาน ประกอบไปด้วย วัด ส่วนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ศาลาพัก แหล่งน้ำ และถนน

พุทธมณฑลอีสาน ได้ก่อสร้าง ณ โคกดงเค็ง มีพื้นที่ 902 ไร่เศษ มีเจดีย์พระธาตุนาดูน เป็นลักษณะประยุกต์จากสถูปจำลองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กับลักษณะศิลปะแบบทวารวดี ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยกรมศิลปากรสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร ประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ก่อสร้างสำเร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2529 ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์เจดีย์พระธาตุนาดูนนี้ รูปลักษณะพระธาตุนาดูน จำลองแบบจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฐานกว้าง 35.70 35.70 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด 50.50 เมตร ฐานรากและโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ผนังภายนอกพระธาตุส่วนใหญ่ทำด้วยหินล้าง บางแห่งฉาบปูนเรียบสีขาว มีลวดลายลวดบัว เสาบัวต่าง ๆ จำลองแบบ พระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ที่ขุดพบมาประดิษฐานพระธาตุจำนวน 32 รูป และมีมารแบก ปั้นเป็นแบบนูนสูงประดับที่ฐาน จำนวน 40 ตัว ตัวองค์พระธาตุจะแบ่งออกเป็น 16 ชั้น ภายในโปร่ง

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า หลังจากเสร็จสวดมนต์ถวายพระธาตุนาดูน ก็จะไปต่อกันที่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ เวลา 09.00 น.พระธาตุภูเพ็ก อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร   เวลา 17.00 น.พระธาตุศรีคุณ  อ.นาแก  จ.นครพนม วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น.พระธาตุนคร  อ.เมือง  จ.นครพนม  เวลา 09.00 น. พญาศรีสัตตนาคราช  อ.เมือง  จ.นครพนม  เวลา 17.00 น. พระธาตุเรณู  อ.เรณูนคร จ.นครพนม วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. พระธาตุท่าอุเทน  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม เวลา 17.00 น. พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. พระธาตุขามแก่น  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น เวลา 13.00 น. พระธาตุแก่นนคร  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org