“หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์-ญาติโยม เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุแช่แห้ง-ช่อแฮ ประจำปี ‘เถาะ-ขาล’

0
370

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม นำอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชน เดินาสายธรรมยาตราเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 เวลา 06.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน

สำหรับพระบรมธาตุแช่แห้ง นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ต.ม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุแช่แห้ง แสดงให้เห็นถึงแบบอย่างศิลปกรรมสกุลช่างน่าน

พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโก ในส่วนของทางเดินขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและ ศิลปะของจังหวัดน่านโดยแท้จริง

ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่า การได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น

จากนั้นเวลา 13.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่  เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า มีประวัติความเป็นมา สร้างในสมัยสุโขทัย เป็นพระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง สูงประมาณ 33 เมตร ศิลปะแบบเชียงแสนบุด้วยทองดอกบวบ เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปีขาล ผู้ที่ได้มาเที่ยวจังหวัดแพร่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ต้องไปเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮ และไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ และหลวงพ่อช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวสืบต่อไป