“หลวงพี่น้ำฝน” ท้า ถ้าบวชพระแล้วรวยให้รีบมาบวชกันเยอะๆ

0
156

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม วัดไผ่ล้อม ได้มีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะศิษย์หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข คณะศิษยานุศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าไตรจีวร และถวายเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุใหม่ในการอุปสมบท

การอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10คน  ซึ่งในทุกๆ ปีปกติก่อนเข้าพิธีจะมีพิธีทำขวัญนาค พร้อมวงปี่พาทย์  แต่ในปีนี้สถานการณ์โควิด จึงได้งดการทำขวัญนาค และในปีนี้ได้เน้นเรื่องการป้องกันโควิด-19 ด้วยการตรวจ ATK ทุกคนที่เข้าร่วมพิธี และผู้ที่จะบวชใหม่ทุกรูป ต้องสามารถสวดมนต์ได้อย่างแคล่วคล่อง อักขระบาลีออกเสียงชัดเจนไม่ติดขัด เพราะทุกรูปตั้งใจมาบวชเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   และมีจิตสำนึกแห่งความกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริง

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวว่า “สำหรับเรื่องมีประเด็นที่มีคนดังออกมาวิจารณ์ว่า ในยุคปัจจุบันคนที่มาบวชพระเพราะหวังรวย เรื่องนี้ถ้าบวชจริง ๆ แล้วมารวยก็ไม่เคยเจอ แต่อาตมาบวชแล้วรวยจริง มีร่วมพันล้าน แต่ไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่โบสถ์ วิหาร การช่วยเหลือสังคมที่อยู่รอบๆ การมอบเตียงผู้ป่วย การให้โรงเรียนอยู่ที่สาธารณสงเคราะห์ทุกรูปแบบ ซึ่งแบบนี้รวยจริงแต่รวยบุญกุศล คนที่บอกว่าบวชแล้วรวยให้มาลองบวชดูว่าจะรวยหรือไม่ ไม่ใช่พระจะมาแบมือของเงินก็เป็นไปไม่ได้ และบวชแล้วรวย รวยยังไง เพราะไม่เคยเห็น พระรูปไหนรวยอย่างไร ให้ไปตรวจสอบประวัติ กันได้ นี่คือสิ่งที่สำคัญ”

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ปลงแล้วเรื่องความอยากมี อยากเป็นอยากได้ เพราะทำงานอยู่กับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา คือจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นในสังคม ส่วนใครที่เข้ามาทำลายให้ศาสนามัวหมองก็มองว่าเป็นการสร้างเวรกรรม และไม่ช้าไม่นานสิ่งที่กระทำไว้ก็จะมาเกิดกับตัวเองแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว ส่วนพระที่บวชในวันนี้อาตมาก็ยินดีตอบรับไม่ว่าจะบวชกี่วันถือว่าดีหมด โดยคนที่มาบวช หลายคนก็พบแต่ทุกข์มาทั้งนั้นการได้มาบวชก็เหมือนกับการตั้งหลัก เพื่อให้ชีวิตขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ส่วนเขาบวช 5 วัน 10 วัน เห็นว่าดี สงบ ก็จะบวชอยู่ต่อก็ยินดี ซึ่งการมาบวชที่วัดไผ่ล้อมนั้นต้องมีการปฏิบัติเคร่งครัด คือต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรได้ ซึ่งการสวดมนต์คือการทำให้เรามีสติปัญญา มีสมาธิ เพื่อนำไปใช้ประกอบกับชีวิตประจำวันได้

*****************************************************************