‘หลวงพี่น้ำฝน’ ขอเชิญคณะศิษย์ร่วมจิตรับพลัง!! “พิธีบวงสรวงใหญ่” บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ประจำปี 2562

0
972

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน เวลา 09.19 น. คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทั้งหลายร่วมรับพลังแห่งความโชคดีมีชัย สำเร็จสมปรารถนา ในวาระครบรอบ107 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพูล ละสังขาร ทำบุญใหญ่บูชาครูบูรพาจารย์ บวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ภายในวัดไผ่ล้อมแห่งนี้ และถือเป็นงานพิธีบวงสรวงใหญ่ประจำปี 2562 เนื่องเนื่องในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 มหาฤกษ์มหาชัย  โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา ณ ภายในวิหารพระพุทธเมตตาประทานพร หรือ “วิหารหลวงพ่อพูล”

 

 

นายสวัสดิ์ ศรีสว่าง ไวยาวัจกรวัดไผ่ล้อม วัย 89 ปี กล่าวว่า ตามที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จัดพิธีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น มีนัยยะสืบเนื่องมาจากในทางพระพุทธศาสนา ก่อนพุทธศักราช ศาสนาของตถาคต องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ได้ตรัสถามพระอานนท์ว่า ในศาสนาของตถาคต รวมทั้งหมด 5,000 ปี ใครจะมาทำหน้าที่อะไรบ้าง พระอานนท์กราบทูลว่า ขอให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี นางชีพราหมณ์ อุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ดูแลและบำรุงพระศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2,500 ปี พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาต แล้วทรงถามต่อไปอีกว่า ใครจะขออะไรบ้างปวงเทพทั้งหลาย มี พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ และเหล่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันกราบทูลขอให้ปวงเทพ ได้ดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป และอีกครึ่งหนึ่งของพระอานนท์ คือเวลาอีก 1,250 ปี ให้พวกเราดูแลจนเสื่อมลงไปจนหมดพอดี 5,000 ปี ตามที่พระพุทธฏีกาได้กำหนดไว้ พอปี 2,500 เป็นต้นไป จึงเป็นหน้าที่ของปวงเทพทั้งหลายที่จะดูแลบำรุงศาสนาต่อไป

สำหรับพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไผ่ล้อม ครั้งนี้ จึงนับเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อเป็นการบูชาองค์เทพต่างๆ เป็นการทำบุญใหญ่บูชาครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 107 ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หรือหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่ท่านได้เมตตาต่อศิษย์ทุกคนเสมอมา จวบจนละสังขารไป ในโอกาสนี้จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไผ่ล้อมโดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่  วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม  โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,