“หลวงพี่น้ำฝน”พ้อ ยังมีกลุ่มผู้เสพแอบมั่วสุม หวั่นทำโควิด-19 ระบาดอีก

0
130

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรมให้ความรู้ผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกปากตัดพ้อกลุ่มผู้เสพยายังมีแอบรวมตัวมั่วสุมในยามโลกวิกฤติ หวั่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยให้สตินึกถึงความทุกข์ของพ่อแม่ให้มากถ้าลูกติดยา ประกาศยังพร้อมรับกลุ่มเลิกยากไม่ได้มาอบรมที่วัด พร้อมเปิดโอกาสให้บวชศึกษาธรรมชุบชีวิตใหม่ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย หวังสร้างคนมีคุณภาพกลับสู่สังคมอีกครั้ง

วันนี้ (21 ก.ค. 63) ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 โดยมีนายอนุพงษ์ วงวามูล ปลัดจังหวัดนครปฐม นายนภดล สุกิจปราณีกิจ ป้องกันจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมภายในพิธีซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 42 คน โดยเป็นการอบรมรุ่นแรกที่มีขึ้น โดยได้มีการนำรูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทาสังคมเข้ามาใช้ เป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการภายในค่ายบำบัด

ซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมให้ผู้เข้าร่วมภายในพิธีได้รับฟังเป็นแนวทางในการป้องกันตัวให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ และให้ธรรมะเป็นทางสว่างสำหรับผู้ที่กำลังหลงผิดในช่วงที่โลกกำลังเกิดวิกฤติของสังคมในขณะนี้

นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวเปิดงานละให้โอวาทกับผู้เข้ารับการอบรมว่า แม้จังหวัดนครปฐมจะไม่ได้เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดแต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางลำเลียงของยาเสพติดเพื่อนำไปจำหน่ายยังภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ายาเสพติดได้มีการแพร่กระจายไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆ บริเวณพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา ซึ่งแม้จะมีการพยาพยามของทุกภาคส่วนที่จะมีการป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าวโดยการตัดวงจรของคามต้องการหรือกระบวนการต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งยังพ่วงด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดจะเริ่มกลับตัวกลับใจ โดยมีการเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายขจรเกียรติ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้เข้ารับการอบรมขอให้มีการแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งอีกส่วนก็ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแส จำทำให้เป็นการแก้ตัวและช่วยเหลือสังคมได้มาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้และจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงใจในอนาคตด้วย

ต่อมา พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในแนวทางของประสบการณ์ที่ได้พบจากลูกศิษย์ลูกหา รวมถึงผู้คนที่ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องครอบครัวตกเป็นเหยื่อของผู้ที่พัวพันกับยาเสพติดว่า มีแต่ทำให้ชีวิตนั้นไม่ได้ประสบกับความสำเร็จและผู้ที่แก้ไขพลิกชีวิตหลุดพ้นมาจากยาเสพติดได้หลายคนก็กลับมาประสบความสำเร็จกับชีวิตได้ แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ยังคงตกเป็นทาสของยาเสพติดซึ่งชีวิตนั้นก็ยังพบกับความวิบัติในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีประสบการณ์ที่ได้พบมามากมาย จึงอยากจะเอาประสบการณ์ที่พบและได้บรรยายธรรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมนั้นนำไปใช้ดำเดินชีวิตในช่วงของวิกฤต โควิด-19 ในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกัน

“แม้ว่ายุคนี้จะยังมีการเกิดวิกฤติโควิด-19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการติดตามในการเฝ้าระวังในการติดตามผู้ที่หลงผิดและยังมีพฤติกรรมในการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจะเป็นอีกจุดที่จะเป็นช่องทางของการแพร่ระบาดได้อีกในอนาคต ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ต้องพุ่งไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหลักที่กำลังเกิดขึ้น โดยปัญหายาเสพติดนั้นเรื่องหลักที่ทำให้ผู้หลงผิดยังเลิกไม่ได้ คือยังตัดใจไม่ได้ ซึ่งถ้าทุกคนที่เข้าอบรมนั้นพร้อมที่จะปรับปรุงตัวก็สามารถทำได้อย่างแน่นอน ซึ่งหลักที่อยากจะให้ยึดไว้คือการให้ละลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ซึ่งทุกท่านนั้นมีความรักความปรารถนาดีกับทุกคนไม่มีใครมีความสุขที่ลูกติดยาหรือประพฤติตัวไม่ดี และธรรมที่ชัดเจนที่จะนำพาไปได้ คือศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะแค่นำศีล 5 มาเป็นแนวทางทุกอย่างก็จะแก้ไขปัญหาได้ โดยอยากให้มองความทุกข์ของพ่อแม่ไว้ก็จะทำให้เราควรจะปรับปรุงตัวได้เมื่อมีสติว่าหลงผิด” หลวงพี่น้ำฝน กล่าว

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวต่อว่า สำหรับใครที่อยากจะละเลิกจากยาเสพติด และยังหาแนวทางไม่ได้ วัดไผ่ล้อมก็ยังเปิดโอกาสให้เข้าไปสอบถามหรือให้วางแนวทางได้ และท้าเลยว่าจะต้องเลิกได้แน่นอน ส่วนใครที่อยากบวชก็จะจัดบวชฟรีให้ ใครที่ไม่มีงานทำ เมื่อเลิกยาได้แล้ว ก็พร้อมจะหางานให้ทำด้วย สิ่งนี้คือความตั้งใจที่วัด พระนั้นหวังจะทำให้ทุกคนที่หลงผิดกลับมาเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมอีกครั้ง

“ขอให้จำไว้ บาปที่สุดนั่นคือการที่ทำให้พ่อแม่เสียใจ สิ่งที่เราต้องมาเป็นแบบนี้นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ นั้นทุกข์ทรมานที่สุดแล้ว และการที่ยุคนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  แล้วพวกเรายังมีการจับกลุ่มในการมั่วสุมมาแอบเสพยา แถมยังมารวมตัวใกล้ชิดส่อให้เกิดการแพร่ระกระจายของเชื้อโรค เป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าน่าเสียใจมากเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมแบบซ้ำซ้อน หากท่านยังคิดได้และมองกลับไปที่พ่อกับแม่ของเรา ขอให้ท่านก้าวเดินออกมาจากวงจรนั้นและเชื่อว่ากุศลจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนแน่นอน” หลวงพี่น้ำฝนกล่าวปิดท้าย

หลังการบรรยายธรรม หลวงพี่น้ำฝน ได้นำหน้ากากอนามัยผ้ามัสลีน นะปัดตลอด มาแจกให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อใช้สำหรับในการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมประสานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการฝึกอบรมว่าหากผู้ที่เข้าค่ายจบแล้วยังไม่สามารถจะเลิกยาเสพติดได้ให้ประสานมาเข้าโครงการของวัดไผ่ล้อมเพื่อการเลิกยาอย่างถาวร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการชุบชีวิตใหม่กลับตัวเป็นคนดีของสังคมถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

///////////////////////////////////////////////////////////////////