หยุดยาว 4 วัน 4-7 ก.ค.นี้ วธ.เชิญชวนร่วมทำบุญใหญ่อาฬหบูชา-เข้าพรรษาหลังโควิด-19

0
619

กำชับแต่ละจังหวัดให้ผู้ว่าฯ-จังหวัด-สธ.-ท้องถิ่น เห็นชอบและออกแนวทางมาตรการการจัดงาน ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มอบ วธจ. บูรณาการ “บวร” ผู้แทนชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour ตามเส้นทางบุญ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตามกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี สงกรานต์ ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของวธ.  เบื้องต้นมอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) เร่งหาแนวทางและเข้าไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและ สธ.จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำทางภูมิปัญญา ผู้นำท้องถิ่นว่าสามารถจัดกิจกรรมได้หรือไม่ หากสามารถจัดได้จะมีแนวทางจัดอย่างไร ขอย้ำให้มีมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันอย่างเคร่งครัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค.) ส่วนกลางและแต่ละจังหวัดกำหนด

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่วงวันหยุดยาววันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้  ได้มอบหมายให้ วธจ.บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ นำ พลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน/รายการทั่วประเทศ ดูแลชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ที่พัก โฮมสเตย์ และเป็นเจ้าภาพที่ดี มีมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour โดยเฉพาะจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพฯ ที่นักท่องเที่ยวชอบไปพักผ่อน ทำบุญ ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด  โดยเชิญเครือข่ายวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนคุณธรรมฯ มาร่วมกันงานเพื่อส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าวัฒนธรรมไทย เพื่อกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ศิลปินท้องถิ่น โดยทุกๆกิจกรรมให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การมีการวัดไข้ มีระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

“ขอเชิญร่วมกันทำบุญตักบาตร หล่อเทียน เวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา หลังการระบาดของโรคโควิด -19 หรือกิจกรรมอื่นใดอันเป็นอัตลักษณ์การเข้าพรรษาของแต่ละท้องถิ่น  เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชน ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่คนรุ่นหลัง ขอให้ชุมชนคุณธรรมฯที่มีสถานที่หรือพระพุทธรูปที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสศรัทธา ตลอดจนตามเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางดุจญาติ ด้วยอัธยาศัยไมตรีความเป็นไทย” ปลัดวธ. กล่าว