“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา” เสด็จงานกาลาดินเนอร์ โครงการห้วยทรายโมเดล หนุนการผลิต-ดีไซส์ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ยกระดับคุณภาพ

0
575

วานนี้ (8 พ.ย.62) เวลา 18.00 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานงานกาลาดินเนอร์ โครงการห้วยทรายโมเดล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมโรยัลเพนินซูลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง นายพีระศักดิ์ ธีรบดี ปลัดอำเภอสันกำแพง คณะทำงานโครงการห้วยทรายโมเดล นักเรียนนายสิบ ทบ.รุ่น1/25 หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปเฝ้ารับเสด็จ

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ดร.อนันต์ มั่นพุด ผู้ดำเนินการโครงการห้วยทรายโมเดล ร่วมกับหน่วยราชการอำเภอสันกำแพง ได้ร่วมกันจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล เพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการผ้าฝ้ายพื้นเมืองให้พัฒนาระดับคุณภาพ การตลาด ให้กว้างขวางและเป็นกลุ่มก้อนในการพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายหาตลาดส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีออกแบบดีไซส์ให้ดูทันสมัย ทั้งสวยงาม ง่ายต่อการดูแลรักษา และไม่มีราคาแพงเพื่อคนทั่วไปได้ซื้อจ่ายอย่างคุ้มทุน

ด้วยเหตุนี้ตนจึงได้นำความกราบทูลหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นประธานงานนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผ้าพื้นเมืองให้กว้างขวาง และช่วยส่งเสริมพี่น้องชาติพันธุ์ ทั้งญวน ลื้อ ไท ยอง เขิน ที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ได้สืบสานมรดกธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ดูสวยงามมีเอกลักษณ์ และรักษาให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

ในการนี้โครงการห้วยทรายโมเดล ได้ถวายเงินแด่หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทานทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จ.เชียงใหม่ ในโครงการเยาวชนคนดีของหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เนื่องด้วยโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้พระภิกษุ-สามเณร เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย