หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา เสด็จวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดธาตุวังจาน จ.นครพนม ปลื้มศรัทธาสร้าง 6 ปี เพื่อประโยชน์สุขร่มเย็นสืบไป

0
1658

วันนี้ (15 ก.ย.62) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดธาตุวังจาน ต.กุดตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม มีหัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชน อาทิ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รอง ผวจ.นครพนม นายปรีชาพงค์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก นางจินตนา ภาวดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปลาปาก นางพิชญา สำราญพิศ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปลาปาก นายพรเพชร ทามนตรี นักวิชาการชำนาญ รพ.ปลาปาก นายเอกราช เหมหา กำนันต.กุดตาไก้ พร้อมด้วยคณะตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง พ่อค้า ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ โดยมีพระครูสรวิชัย (พระกวีพัฒน์ ฐิตโสภโณ) เป็นรักษาการเจ้าอาวาส

ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชน ร่วมเงินสมทบทุนทำบุญในการนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า พระบรมวงศานุวงค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า วัดธาตุวังจานมีเนื้อที่  7 ไร่ โดยนายชม ชาลีบุญ ถวาย 6 ไร่  นางสาคร คำมุงคุณ ถวาย 1 ไร่ เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ลุ่มทุ่งนา ป่าเบญจพรรณ ประชาชนเรียกพื้นที่นี้ว่า “วังจารย์” ต่อมาทางราชการจังหวัดเห็นชอบว่า เนื่องจากมีต้นจานหรือต้นทองกวาวมากในบริเวณนี้ จึงใช้ชื่อว่า “วัดธาตุวังจาน” อีกทั้งได้เห็นความสามัคคีของชาวบ้าน ที่ได้ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนา โดยวัดนี้ได้เริ่มบุกเบิกก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพระครูสรวิชัย ครั้นเมื่อยังเป็นสามเณร เป็นประธานในการสร้าง และชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมและศรัทธาผู้ใจบุญทั้งใน และต่างประเทศ ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง รวมระยะเวลา 6 ปี จึงได้รับประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 สังกัดสงฆ์ มหานิกาย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ด้วยเหตุนี้ตนจึงได้นำความกราบทูล หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จมาเป็นขวัญและกำลังใจ ในความดีที่คณะศรัทธาวัดธาตุวังจานที่ได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุข ความสงบร่มเย็นต่อสาธารณะชนให้เจริญถาวรสืบต่อไป