หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.ร้อยเอ็ด

0
907

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 เวลา 09.00 น.  หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทรงถวายผ้าไตรแด่พระครูปลัดธนากร ญาณกโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว ทั้งนี้ทรงกรุณาให้คณะผู้ติดตามเสด็จถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับ ในการนี้มีนายอำเภอจังหาร ผกก.สภ.จังหาร หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ

ต่อมาเวลา 13.00 น. เสด็จบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าอุดมไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายฉัตรแด่พระประธานในอุโบสถ ทรงถวายสังฆทานแด่พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงถวายผ้าไตรแด่พระครูคัมภีรอุดมคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมไพรสณฑ์ ทั้งนี้ทรงกรุณาให้คณะผู้ติดตามเสด็จถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับ ในการนี้มีนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

ในการเสด็จบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงตั้งหทัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ชนบท เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาประเทศชาติตลอดรัชสมัย