หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล (เป็นการส่วนพระองค์) ประทาน ผ้าห่มบูชาพระธาตุวังจาน

0
118

พร้อมถวายผ้าไตรอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ในวัดที่ทรงอุปถัมภ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาเสด็จบำเพ็ญกุศล (เป็นการส่วนพระองค์) ณ วัดธาตุวังจาน ต.กุดตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดที่ทรงรับไว้ในอุปถัมภ์ โดยจะเสด็จในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี เพื่อทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าในการก่อสร้างถาวรวัตถุ และเยี่ยมพสกนิกรที่ช่วยทำนุบำรุงวัดนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม โดยมี “พระครูสรวิชัย” เจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นทรงอธิฐานจิตถวายผ้าห่มพระธาตุ แล้วทรงกรุณาให้ ว่าที่ร้อยเอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอปลาปาก พร้อมหัวหน้าหน่วยราชการเชิญห่มพระธาตุวังจาน เจดีย์คู่บ้าน คู่วัดปฐมฤกษ์สร้าง “วัดธาตุวังจาน” ตามที่มาของนามวัดแห่งนี้

จากนั้นทรงกรุณาถวายผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน แด่ “พระครูสรวิชัย” และพระสงฆ์ ผู้ปวารณาตนเข้าพรรษาในอาวาส “วัดธาตุวังจาน” แห่งนี้ ต่อมาทรงกรุณาให้ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / นายกเทศบาลเมืองนครพนม / นายกเทศบาตำบลกุดตาไก้ เฝ้ารับมอบประทานของที่ระลึก และร่วมสนทนาธรรม โดยทรงสนหทัยในการบริหารการจัดการดูแลช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข การหาวัคชีนป้องกันโรคระบาด โควิด-19 การคัดกรองประชาชนเข้า-ออก พื้นที่ภายในจังหวัด ให้มีความเรียบร้อย รอบครอบ เป็นไปตามระบบการจัดการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธรณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์