หมอแนน CAN DO สุดยอดหมอดูคู่บุญบารมีหลวงพี่น้ำฝน

0
450

หมอแนน CAN DO สุดยอดหมอดูคู่บุญบารมีหลวงพี่น้ำฝน

              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน โหราศาสตร์เป็นความรู้คู่มนุษยชาติมาเนิ่นนาน แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่โหราศาสตร์ก็ยังอยู่คู่โลกเราสืบมา ด้วยเป็นศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์ ผู้ที่ได้ประสบพบด้วยตนเองย่อมประจักษ์ในความจริงข้อนี้ดี มีหลากหลายสาขาหลากแขนง บ้างก็อาศัยการคำนวณ บ้างก็อาศัยอำนาจทางจิตของตน ผู้ที่ใช้วิชาโหราศาสตร์ เรียกว่า โหร หรือเรียกง่าย ๆ ว่า หมอดู

โดยทั่วไปแล้ว หมอดู คือ ผู้ทำนายโชคชะตาของผู้อื่น คนที่เข้าหาหมอดูก็มักจะเป็นผู้มีความทุกข์ร้อนด้วยประการต่าง ๆ เรียกได้ว่า ก้าวเท้ามาหาพร้อมปัญหาร้อยแปดที่หาทางแก้ไม่ได้ ไม่กล้าบอกใคร บอกใครไม่ได้ บางเรื่องนั้นเก็บไว้อยู่ลึกสุดใจ ดังนั้น หมอดูจะต้องมีทักษะที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ มีจิตวิทยาในการสื่อสาร โดยเฉพาะเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีผลกระทบต่อจิตใจ ยึดหลักความถูกต้อง มีจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีงาม เพื่อเปิดทาง เผยทางออกจากปัญหา ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งที่หมอดูเป็นตัวเลือกสุดท้ายของผู้คนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เป็นบุคคลที่ผู้มีปัญหาจะไว้วางใจให้รับฟังปัญหาของตน

หมอดู ก็มีทั้งหมอดูที่ดี และหมอดูที่ไม่ดี หมอดูที่ไม่ดีนั้นก็มีมาก มักหากินบนความทุกข์ของคนอื่น เพราะอย่างที่บอกไปว่า หมอดูนั้นมีแต่คนมีทุกข์เข้ามาหา เป็นผู้รองรับความทุกข์ของผู้อื่น หมอดูบางคนก็หากินกับความทุกข์นั้น แต่หมอดูที่ดีก็มีอยู่ อย่างอาตมานั้นก็ได้พบกับหมอดูที่ดี เข้ามาเป็นหนึ่งในศิษยานุศิษย์ของอาตมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว

นั่นคือ อาจารย์หมอแนน CAN DO ผู้ที่อาตมาเรียกได้ว่าเป็นศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เป็นนักโหราศาสตร์ผู้หนึ่งซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอน และรับการครอบครูอย่างถูกต้องแล้วตามประเพณี อีกทั้งมีคุณสมบัติแห่งความเป็นหมอดูที่ดีอย่างครบถ้วน

หมอแนน ได้คลุกคลีอยู่กับศาสตร์เทวดานพเคราะห์มาแต่วัยเยาว์ โดยหมอแนนได้ศึกษาร่ำเรียนวิชาจากตำรับตำราของพระเดชพระคุณพระธรรมญาณมุนี (บุนนาค ชินวํโส ป.ธ.9) อดีตเจ้าคณะภาค 4 และอดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระธรรมญาณมุนี (บุนนาค) เป็นทั้งครูบาอาจารย์ และเป็นดั่งญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลหมอแนนตั้งแต่วัยเยาว์ ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความเชี่ยวชาญในทางธรรม กระจ่างแจ้งในหลักธรรมครบถ้วนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มีความเป็นนักปราชญ์เมธี และเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ เป็นผู้สืบทอดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์อันมีมาแต่โบราณกาล เป็นตำราที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับตำราของหลวงมากที่สุด ท่านได้รับสืบทอดมาทั้งตำรา และแบบแผนการปฏิบัติ ผู้ที่ได้ไหว้ดีพลีถูกแล้วย่อมสมปรารถนาทุกครั้งไป โดยท่านได้เรียบเรียง และตีพิมพ์ตำราเทวดานพเคราะห์ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด ตำราดังกล่าวได้ตกทอดมายังหมอแนน และด้วยความสนใจเป็นพิเศษ จึงได้ศึกษาโหราศาสตร์แขนงอื่นเพิ่มเติมด้วย

ภายหลังพระเดชพระคุณพระธรรมญาณมุนี (บุนนาค) มรณภาพลง หมอแนน CAN DO ได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพี่น้ำฝน ทายาทหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลนั้นก็นับเป็นพระเถระที่เชี่ยวชาญด้านพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์อีกรูปหนึ่ง และอาตมาก็ได้รับทราบว่าหมอแนนมีความสามารถด้านโหราศาสตร์อยู่ไม่น้อย อาตมาได้ “ทดสอบ” หมอแนนด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งดวงชะตาของเศรษฐี ไปจนถึงคนสามัญธรรมดา เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าหมอแนนสามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ แม้มิได้เห็นหน้าค่าตาเลย และสิ่งที่อาตมาเห็นโดยตลอด คือ การทำนายอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และไม่เรียกร้องอะไรตอบแทน ทางแก้ปัญหาก็มุ่งแนะนำแต่วิถีทางที่เป็นบุญเป็นกุศล สิ่งที่อาตมาปลูกฝัง เน้นย้ำหมอแนนมาโดยตลอด คือ การทำนายโดยซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกร้อง ไม่หลอกลวง และมุ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความทุกข์ให้มีทางออกจากทุกข์ได้ โดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธองค์ เป็นแนวทางหลัก โหราศาสตร์เปรียบเหมือนเครื่องช่วยที่ทำให้เราเห็นหนทางออกจากปัญหา พาไปหาบุญกุศล เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี ไม่ผิดพลาด ก้าวหน้ามั่นคง ประสบความสำเร็จสืบต่อไป

อาตมาได้บอกอยู่เสมอว่า คนที่มาดูหมอนั้น มาด้วยความทุกข์อยู่แล้ว เราผู้เป็นหมอดู เป็นนักพยากรณ์ มีหน้าที่บอกปัญหา ให้ผู้มาหาได้เข้าใจปัญหา เห็นทางออกจากปัญหา เห็นทางพ้นทุกข์ อย่าเป็นหมอดูที่หากินบนความทุกข์ของผู้ที่เข้ามาหา ผู้ที่เข้ามาหาเหมือนผู้ที่ป่วยทางใจ การรักษาโดยหมอดูเปรียบเสมือนการรักษาโรคทางใจ การแก้ไขโรคทางใจที่ว่านี้จะเป็นแนวทางของบุญกุศล เพื่อเป็นประโยชน์ถาวรยั่งยืนแก่เจ้าของดวงชะตา ให้เจ้าของดวงชะตาได้เดินในทางบุญเพื่อแก้ปัญหา

ในการนี้ อาจารย์หมอแนน จะรับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นธรรมทาน เพื่อนำปัจจัยไปก่อเสริมเติมบุญใหญ่ สร้างสำนักปฏิบัติธรรม หลวงพ่อพูล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ซึ่งบัดนี้ก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้ว อีกไม่นานถาวรวัตถุต่าง ๆ ก็จะปรากฏขึ้น เป็นสง่าแก่ดินแดนประวัติศาสตร์เมืองไทรโยค ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-415-6564 ขอเจริญพร

หลวงพี่น้ำฝน : 14 มี.ค.2565

*****************************************************************