“หมอพรชัย” โต้ข่าวลือถูกปลดจากประธาน ยพสล. ชูเอกสารเลขาองค์การยุวพุทธฯ ประเทศอินเดีย แจงยังคงดำรงตำแหน่งเช่นเดิม

0
11445

 

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) เปิดเผย กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียน เน็ตเวิร์ก รวมทั้งการนำเสนอของสื่อสิ่งพิมพ์บางฉบับ ที่นำเอาข้อความอ้างถึง นายแพทย์มโน เลาหวณิช อดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ระบุว่า ตนถูกองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มีมติถอดถอนสมาชิกภาพมูลนิธิธรรมกาย และปลดออกจากตำแหน่งประธานยุวพุทธฯแล้วนั้น ซึ่งขัดกับถ้อยแถลงด้วยเอกสารของ ดร. ฮีโร ฮีโต้ เลขาธิการองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) และเลขาธิการสถาบันพุทธศาสตร์นานาชาติ ประเทศอินเดีย โดยเอกสารคำชี้แจงดังกล่าวยันยืนว่า นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเช่นเดิม ดังนี้

  1. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) ไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ายกิจการภายในขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) เพราะธรรมนูญทั้ง 2 องค์กร ที่เกิดจากองค์กรพุทธนานาชาติกำหนด แยกจากกันโดยเด็ดขาด ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกันเลย 2. พสล. ได้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของ ยพสล. เมื่อปีที่แล้ว 2559 (2016) และได้จัดตั้ง ยพสล.ขึ้นมาใหม่ ในการประชุมที่เกาหลีใต้ เมื่อเดือนกันยายน ในชื่อเดียวกัน ทำให้สมาชิกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย และได้แยกออกมาจัดการประชุมใหญ่เอง ณ ประเทศไทย เมื่อ 25-28 กันยายน 2559 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมถึง 41 ประเทศ 50 องค์กร
  2. การแก้ไขธรรมนูญให้ ยพสล. มาขึ้นกับ พสล. เกิดขึ้นหลังจากที่ พสล. ได้เข้าแทรกกิจการภายใน ยพสล. เดิมแล้ว 4. ดังนั้นจึงอาจมีองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล) 2 องค์กร คือ ยพสล. ที่อยู่ใต้ พสล. และขึ้นกับกรมศาสนา ประเทศไทย และองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ที่เป็นองค์กรพุทธนานาชาติ ภายใต้ธรรมนูญระหว่างประเทศ ที่มี นพ. พรชัย พิญญพงษ์ เป็นประธาน และได้ดำเนินการจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้ว
  3. แม้ ยพสล. ดั้งเดิมจะเกิดจากการริเริ่มในการประชุมใหญ่ พสล. ณ ประเทศศรีลังกา เมื่อปี 1972 แต่การบริหารจัดการองค์กรก็มิได้เกี่ยวข้องกัน เฉกเช่นเดียวกับองค์กร พสล. ก็เกิดจากริเริ่มจากการประชุมใหญ่ องค์กรพุทธศรีลังกา เมื่อปี 1950 แต่การบริหารจัดการก็มิได้เกี่ยวข้องกัน 6. ดังนั้น นพ. พรชัย พิญญพงษ์ จึง ดำรงตำแหน่ง ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยการเลือกตั้ง รับรองของสมาชิกองค์กรพุทธนานาชาติ ทั้ง 17 ประเทศ 40 องค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความกลมเกลียว ความสามัคคี มิตรภาพในองค์กรพระพุทธศาสนาโลก ตามวัตถุประสงค์และชื่อขององค์กร

ขอแสดงความนับถือ ดร. ฮีโร ฮีโต้ เลขาธิการองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.)