หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา อัญเชิญถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมเด็จพระวันรัต – นายสุวพันธุ์ ถวายการต้อนรับ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา

0
1501

BREAKING NEWS ระหว่างวันที่ 17-18  ก.พ.2562 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้แทนของคณะสงฆ์ไทย ได้เดินทางไปประเทศศรีลังกา เพื่อร่วมอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อนำไปเป็นเครื่องมุทิตาบรรณาการของรัฐบาลประเทศศรีลังกาต่อประเทศไทย ซึ่งจะมีพิธีปลูกที่วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 19 ก.พ.2562 เวลา 09.09 น. นั้น

เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 17 ก.พ. มีรายงานจากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา ผู้แทนคณะสงฆ์ไทย นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมผู้แทนวัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา และผู้แทนรัฐบาลไทย เดินทางไปยังเมืองอนุราธปุระ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ เพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยนำไปปลูก ณ วัดวชิรธรรมาราม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีมอบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้แทนสงฆ์และรัฐบาลศรีลังกา ร่วมอัญเชิญ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นผู้รับมอบ และอัญเชิญไปยังวัดวชิรธรรมาราม และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ดังกล่าว

มีรายงานล่าสุด หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้อัญเชิญถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Sri Lanka Airlines เที่ยวบินที่  UL 402 ในเวลา 06.30 น. มีพระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระและคณะ พร้อมด้วยนายกามินี จายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba ศรีลังกา และภริยา ร่วมเดินทางมาด้วย ในการนี้สมเด็จพระวันรัต ในฐานะผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยและภริยา ได้ถวายพวงมาลัยดอกไม้สักการะ ณ ห้องรับรองพิเศษ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา