สู้ภัยโควิด “โยมไม่ทิ้งพระ พระไม่ทิ้งโยม” คณะสงฆ์ปทุมธานีตั้งโรงทานฯครบทุกอำเภอ

0
1247

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ในฐานะเจ้าคณะจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจ.ปทุมธานี, นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, น.ส.สุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เพื่อมอบทานสนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1 จำนวน 500 ชุด แก่ผู้แทนชุมชุมที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบของวัดเขียนเขต

พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพ ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ในส่วนของวัดเขียนเขต ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส), โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19  เป็นการแสดงถึงความเป็นวัด ในฐานะศูนย์กลาง และสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชน กล่าวได้ว่า โยมไม่ทิ้งพระ พระไม่ทิ้งโยม ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นภัยโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้คณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ยังได้มีการดำเนินงานจัดตั้งโรงทานสนองตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ครบทั้ง 7 อำเภอของจ.ปทุมธานีแล้ว