“สุวพันธุ์” มอบพศ.คัดเลือก 1,500 วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ชูวัดสุทธิฯ 1 ใน 10 วัดต้นแบบ

0
893

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่วัดสุทธิวราราม ซึ่งเป็น 1 ใน 10 วัดที่ถูกคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของโครงการดังกล่าว พบว่าวัดสุทธิวรารามมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความสะอาด มีการดำเนินการกิจกรรมกับเครือข่ายของวัดเช่น ร.ร.วัดสุทธิฯอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์การเรียนรู้ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทางด้านจิตใจ ปัญญา รวมทั้งจิตอาสาด้วย ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้มอบหมายให้พศ. ดำเนินการคัดเลือกวัด 1,500 วัด จากวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ในการส่วนของการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ โดยมส. นั้น พบว่าหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมาก โดยล่าสุดตนทราบมาว่าได้มีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ด้วย ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระสงฆ์ การดูแลพระสงฆ์อาพาธ ตนเห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงจะมีการนำการดำเนินการโครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ไปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเร็วๆ นี้ ส่วนเรื่องร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม นั้น ได้ให้พศ.นำกลับไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ เช่น เรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาด้านภาษาบาลี กับวุฒิการศึกษาระดับปริญญา เป็นต้น