“สุวพันธุ์” คัมแบ็ค สั่งการ-คุมการบริหารงานสำนักพุทธ ถือฤกษ์ดีวันนี้เข้าเฝ้ากราบทูลสมเด็จพระสังฆราช

0
1268

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาให้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลถวายเครื่องสักการะและผ้าไตร เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในการกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานชองรัฐ ที่มีหน้าที่รับสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยตรง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร