“สุวพันธุ์”ชี้ ปัญหาใช้งบหลวงไปสังเวชนียสถานต้องบริหารจัดการโดยชอบธรรม พระ-อุบาสกอุบาสิกา-เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์

0
598

จากการที่นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา(อสคพ.) ได้เข้ายื่นหนังสือถึงพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ขอทราบกรณีนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ เดินทางไปประเทศอินเดีย-เนปาล  โดยใช้งบประมาณของพศ. หรือไม่นั้น เมื่อวันที่ 3 พ.ค. เวลา 15.00 น. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.พศ. ในฐานะโฆษกพศ.คนที่ 1 พร้อมด้วยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกพศ.คนที่ 2 ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยก่อนแถลงข่าวนายสมเกียรติ ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ จะแถลงตามเอกสาร ซึ่งจะไม่ขอตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น จากนั้นจึงมอบหมายให้นายสิปป์บวร แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีการร้องเรียนว่า ผอ.พศ.ให้นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยาไปอินเดียเนปาล โดยใช้งบราชการอันเป็นการผิดวินัย และกฎหมายป.ป.ช.

นายสิปป์บวร กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ในปี 2561 พศ.ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุสามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ อินเดียและเนปาล จำนวน 5 ล้านบาท จากสำนักงานประมาณและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 พศ.จึงได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะไปประกอบด้วย พระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา โดยนางกนิษฐา เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งสนับสนุนและทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงมีคุณสมบัติตามประกาศและวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว และในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ฝ่ายเลขานุการได้เสนอชื่อนางกนิษฐา โดยที่ประชุมได้มีมติให้ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถานได้ ซึ่งในอดีตเคยมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี

นายสิปป์บวร กล่าวอีกว่า ดังนั้นเมื่อการไปข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณกรณีดังกล่าวจึงชอบด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย อีกทั้งมีการดำหนดกระบวนการคัดเลือก โดยประกาศล่วงหน้าและมีคณะกรรมการคัดเลือก การคัดเลือกจึงมิได้กระทำตามอำเภอใจ  อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนเผยแพร่ข่าวข้างต้น อาจเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น และอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตลอดจนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษถึงจำคุกได้

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ว่า ปัญหาการร้องเรียนเรื่องการไปสังเวชนียสถานของพศ. ทุกอย่างอยู่ที่ข้อเท็จจริง ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง ประเด็นสำคัญคือ 1 งบประมาณของรัฐบาลนั้นได้มีการจัดสรร และ2 มีการบริหารจัดการงบส่วนนี้ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม ได้แก่ คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาที่ให้การสนับสนุนกิจการ ฝ่ายราชการที่ให้การสนับสนุนและต้องไปดูแลคณะสงฆ์ต่างประเทศ ทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการให้โปร่งใส ทุกอย่างก็ดีงามเอง